Ärkebiskopen besöker Arvidsjaur under samiska kyrkodagar

Nyhet Publicerad Ändrad

På fredag besöker ärkebiskop Antje Jackelén de samiska kyrkodagarna som äger rum i Arvidsjaur under helgen. Över 300 deltagare är anmälda från Sverige, Finland, Norge och Ryssland.

Svenska kyrkan är värd för de Samiska kyrkodagarna 2017 i Arvidsjaur. Ärkebiskop Antje Jackelén kommer bland annat medverka i inledningsgudstjänsten och i samtalet: Sannings- och försoningskommission – varför och på vems villkor?

Bland de medverkande finns förutom ärkebiskopen bland andra kulturminister Alice Bah Kuhnke, artisten och urfolksaktivisten Sofia Jannok och Luleå stifts biskop Hans Stiglund.

– Samiska kyrkodagar präglas av gudstjänstglädje och mångfald. Det ger möjlighet till fördjupning i samisk andlighet och i viktiga frågor som rör det samiska folket. Vi ser fram emot att vara med och arrangera detta viktiga arrangemang, säger biskop Hans Stiglund.

Helgen innehåller gudstjänster, samtal, föreläsningar och olika kulturella inslag på teman som rättigheter, självbestämmande, hållbar utveckling i Arktis, försoning och vidareutveckling av samiskt kyrkoliv.

Övriga medverkande

Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan
Bierna Leine Bientie, utvecklade den sydsamiska gudstjänstliturgin och är den ende prästen i Norska kyrkan som talar flytande sydsamiska
Wimme Saari, en av de mest välkända jojkare från FinlandAili Keskitalo, norsk-samisk politiker från KautokeinoIngrid Inga, vice ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan
Lars Levi Sunna, konstnär
Lars Anders Baer, fd styrelseordförande i Sametinget
Tobias Poggats, från projektet Queering Sápmi
Olav Fykse Tveit, generalsekreterare för Kyrkornas Världsråd
Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift
Samuel Salmi, biskop i Uleåborg stift
Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme
Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, biskop Sør-Hålogaland bispedømme 

Bakgrund

De samiska kyrkodagarna anordnas vart fjärde år och är en av de viktigaste mötesplatserna för det samiska kyrkolivet.
Det är andra gången dagarna anordnas i Sverige, förra gången var i Jokkmokk 2004.
Svenska kyrkan är värd när de samiska kyrkodagarna äger rum i Árviesjávrrie/Arvidsjaur, mitt i Sapmi i det umesamiska området som präglas av en skogssamisk kultur.