2015 i siffror – minskningen minskar

Nyhet Publicerad Ändrad

2015 års statistik för gudstjänster och verksamheter är klar. Sammantaget ser vi att det tidigare tappet planar ut.

Dopsiffrorna planar ut 

Andelen dop minskar visserligen, men betydligt mindre än de tre senaste åren. Bland barn med föräldrar som är medlemmar i Svenska kyrkan sker ingen minskning alls.

  • Knappt hälften, 45,6 % av alla födda, döptes 2015.

Vigslarna ligger stabilt

Andelen vigslar i Svenska kyrkan ligger stabilt på en tredjedel av alla gifta par. Drop in-dop och drop in-vigslar kan ha bidragit till att bromsa upp den tidigare minskningen.

  • Ett par av tre, 33,5 % av alla som gifte sig, vigdes i Svenska kyrkan.

Konfirmanderna blir färre

Utmaningen för Svenska kyrkan är framförallt konfirmationerna, där minskningen fortsätter.

  • Drygt en fjärdedel, 27,8 % av alla 15-åringar, konfirmerades 2015.

Gudstjänstbesöken förskjuts

Det totala antalet gudstjänstbesök är konstant jämfört med 2014. Besöken vid söndagsgudstjänster minskar, men det vägs upp av fler besök vid dop, konfirmation och begravning. En möjlig orsak är att de här livshändelserna blir allt viktigare.

  • Totalt gjordes 15,4 miljoner gudstjänstbesök under förra året.

TT: "Det blev lite fel"

Nyhetsbyrån TT gick 26 maj 2016 ut med nyheten "Avgiften skrämmer folk från kyrkan" som fick stor spridning. Den visade sig vara grundad på uppgifter från en privatperson. Där fanns korrekt statistik, men också slutsatser som inte går att dra utifrån dessa siffror. TT har nu publicerat en rättelse.

 

Svenska kyrkan konstaterar:

 

Medlemstappet ökar inte, utan ligger årligen på ungefär 1 procent.

 

Vi kan inte se någon koppling mellan medlemsavgiftens storlek och antalet utträden. Det är istället kyrkans relevans som avgör om du vill vara medlem.

En tjej sjunger solo framför en ungdomskör.

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har drygt 5,5 miljoner medlemmar. Här finns statistik för kyrkans medlemsutveckling och för kyrkans verksamhet.