Foto: Magnus Aronsson

Guide till kyrkovalet i Härnösands stift

Nyhet Publicerad Ändrad

Det är valvecka för Svenska kyrkans alla medlemmar och frågorna hopar sig inför valdagen den 17 september. Vilka ställer upp i valet? Vad vill nomineringsgrupperna? Och kan man personrösta? Här är svaren på de vanligaste frågorna.

· Vad väljer man till? Kyrkovalet består egentligen av tre val: Ett lokalt val till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, det är där all verksamhet för medlemmar och andra bedrivs. Ett regionalt val till stiftsfullmäktige, stiftets uppgift är att ge stöd till församlingarna. Ett nationellt val till kyrkomötet där övergripande frågor hanteras, man kan säga att det är Svenska kyrkans riksdag.

· Vad är en nomineringsgrupp? Kyrkovalets motsvarighet till partier kallas nomineringsgrupper. De flesta grupper är bildade speciellt för kyrkovalet, några är lika med ett politiskt parti och några har rötterna i ett parti men är självständiga kyrkopolitiskt.

· Vilka ställer upp? I Härnösands stift är det över 1 700 personer som ställer upp i kyrkovalet, de flesta är engagerade lokalt och kandiderar till kyrkofullmäktige i församling eller pastorat. I Härnösands stift finns i detta kyrkoval 33 unika nomineringsgrupper som bildats endast för att ställa upp i en enda specifik församling eller pastorat. I valet till stiftsfullmäktige och kyrkomötet är det möjligt att rösta på tio respektive nio nomineringsgrupper i Härnösands stift. Uppgifter om vilka grupper som deltar och namnen på alla personer som ställer upp finns här

· Vad vill grupperna? Övergripande valmanifest för de tio grupper som ställer upp i valet till stiftsfullmäktige finns här. Lokalt, för information om de som kandiderar till kyrkofullmäktige i församling eller pastorat, hänvisas till aktuell församlingen. Kontaktuppgifter till alla församlingar finns här.

· Varför kryssa? Alla väljare har möjlighet att lyfta fram tre kandidater, genom att kryssa för deras namn på valsedeln. Personrösterna har stort genomslag, därför kan det vara viktigt att kryssa sin favorit även om den personen redan har en topplacering på valsedeln. Det går däremot inte att påverka turordningen på valsedeln genom att stryka kandidater.

· Vilka styr i dag?  Lokalt i församlingarna kan det vara en lokalt skapad grupp, unik för just den församlingen, som styr. För att se dagens mandatfördelning i församlingarna, se slutgiltigt resultat för valet till kyrkofullmäktige 2013. 
På regional nivå, i stiftsfullmäktige, är Socialdemokraterna den största gruppen (med 28 av 59 mandat), de delar viktiga poster med Centerpartiet. Även på nationell nivå, i kyrkomötet, är Socialdemokraterna den grupp som har flest mandat (med 73 av 251 mandat).
 
· Vem får rösta? För att rösta i kyrkovalet ska man senast på valdagen ha fyllt 16 år, man ska vara medlem i Svenska kyrkan, vara folkbokförd i Sverige den 18 augusti och finnas med i röstlängden. I Härnösands stift är det 230 000 personer som har rösträtt i årets kyrkoval.

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17

 

Vilka ställer upp i valet där du bor?

Demokratin i Svenska kyrkan hänger på många människors engagemang. Här kan du se vilka som hoppas att under de fyra närmaste åren få förtroendet att vara med och styra på nationell, stifts och lokal nivå.

Vad vill grupperna att kyrkan ska göra?

Svårt att välja? Kanske har du en hjärtefråga som avgör vilken grupp som får din röst? Här finns övergripande kyrkopolitiska program eller valplattformar för de grupper som kandiderar på stiftsnivå.

Öppet för alla

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka med plats för både sökare, troende och tvivlare. I församlingen finns en lokal gemenskap för både vardag och högtid, för dem som kommer ofta och för dem som kommer någon gång i bland.