Vilka ställer upp i valet där du bor?

Demokratin i Svenska kyrkan hänger på många människors engagemang. Här kan du se vilka som hoppas att under de fyra närmaste åren få förtroendet att vara med och styra på nationell, stifts och lokal nivå.

De flesta förtroendevalda kandiderar för att vara med och styra Svenska kyrkan lokalt, i kyrkofullmäktige i ett pastorat eller en församling. Totalt är det 29 lokala valområden i Härnösands stift, och i varje valområde ska ett kyrkofullmäktige urses.

Andra kandiderar till stiftet som är den regionala nivån, där handlar det om 59 platser i stiftsfullmäktige som ska tillsättas. Åter andra kandiderar till den högsta beslutande nivån, kyrkomötet där Härnösands stift i dag har 10 platser.

Kyrkomötet 
Här kan du se vilka som kandiderar i valet till kyrkomötet och som du kan rösta på om du är folkbokförd inom Härnösands stifts gränser

Stiftsfullmäktige
Här kan du se vilka som kandiderar i valet till stiftsfullmäktige i Härnösnads stift

Kyrkofullmäktige 
I valet till kyrkofullmäktige i pastorat/församling är det många lokalt bildade grupper som kandiderar, samt några av de rikstäckande grupper som ställer upp på övriga nivåer.
Här kan du se vilka som kandiderar lokalt i pastorat eller församlingar inom Härnösands stift 

Sök kandidater via postnumret
Via verktyget nedan kan du (från och med 19 juli) via ditt postnummer söka din församling och enkelt se vilka just du kan rösta på lokalt. Verktyget kräver att du har google chrome som webbläsare.
I det här verktyget kan du se vilka nomineringsgrupper och kandidater som man kan rösta på där just du bor (är folkbokförd).

 
BILDTEXT: Kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ samlas i Uppsala varje höst. Foto: Magnus Aronsson