Foto: Alex & Martin

Öppet för alla

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka med plats för både sökare, troende och tvivlare. I församlingen finns en lokal gemenskap för både vardag och högtid, för dem som kommer ofta och för dem som kommer någon gång i bland.

Som medlem i Svenska kyrkan tillhör du en lokal församling, den församling som finns i området där du är folkbokförd. Där gör medlemmarna, genom sin kyrkoavgift, verksamheten möjlig och där kan alla medlemmar vara med och påverka det som händer, bland annat genom att rösta i kyrkovalet.

I församlingen finns en lokal gemenskap för både vardag och högtid, för både glädje och sorg, för den som deltar ofta och för den som kommer sällan.

Som medlem kan du gifta dig kyrkligt och begravas enligt Svenska kyrkans ordning. Som medlem är du också med och bidrar till att Svenska kyrkan kan vara en god kraft i samhället.

 Som medlem i Svenska kyrkan:

 • bidrar du bland annat till fritidsverksamhet för barn och ungdomar, ett rikt musikliv med olika typer av körer, mötesplatser för flyktingar, ensamma och sjukskrivna, jourhavande präst nattetid. 
 • bidrar du till att människor kan få stöd och samtal vid personliga kriser och katastrofer, enskilt eller i grupp.
 • bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och att kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer. 
 • är du med och stöttar Svenska kyrkans internationella arbete för en rättvisare värld.

Visste du att …

... i Svenska kyrkan i Västernorrlands- och Jämtlands län hände under förra året (2020) bland annat att: 

 • 13 720 hembesök eller besök på sjukhus av präst eller diakon.
 • 1 235 medlemmar gjorde en ideell insats inom kyrkans sociala arbete.
 • 5 014 personer sjöng i olika typer av kyrkokörer.
 • 5 884 barn och ungdomar deltog i regelbunden fritidsverksamhet.
 • 30 385 personer besökte en kyrkokonsert.
 • 30 705 spontana besök gjordes i öppen verksamhet för barn- och ungdomar.
 • 130 529 personer besökte en dop-, konfirmations-, vigsel- eller begravningsgudstjänst.
 • 177 984 personer deltog i söndagsgudstjänst, morgon-mässa, kvällsbön eller andra former av gudstjänster

VISSTE DU ATT …

 • det finns över 220 kyrkobyggnader i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen, av dessa anses 187 så värdefulla att de skyddas av kulturminneslagen. Ett 20-tal av dessa är till delar från medeltiden, det är byggnader som fortfarande används för det ändamål som avsågs när de uppfördes för upp mot 800 år sedan.

VISSTE DU ATT …

 • Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 5,7 miljoner medlemmar, omkring 55 procent av Sveriges befolkning.
 • Medlem i Svenska kyrkan blir man genom dopet. Förr blev alla svenskar automatiskt medlem vid födseln, men så är det inte längre.
 • Det går också att anmäla sig som medlem, under tiden som man funderar över om man ska döpas.