Vad vill grupperna att kyrkan ska göra?

Svårt att välja? Kanske har du en hjärtefråga som avgör vilken grupp som får din röst? Här finns övergripande kyrkopolitiska program eller valplattformar för de grupper som kandiderar på stiftsnivå.

I valet till stiftsfullmäktige är det elva nomineringsgrupper som kandiderar. Om du klickar på de olika nomineringsgruppernas namn kan du läsa deras övergripande kyrkopolitiska program eller valplattformar, som de utformats nationellt.

Härnösands stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift och består geografiskt av Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Stiftets huvuduppgift är att stödja församlingarna i deras grundläggande uppgift. Här kan du läsa mer om stiftets uppdrag och om verksamheten det senaste året.

 

Lokalt 
Här kan du se vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i valet lokalt till ett pastorat eller en församling. För att få veta mer om vad dessa grupper vill göra lokalt, kan du vända dig till någon av dem som står på respektive grupps lista. Du kan också vända dig till den aktuella församlingen för mer information.
Se församlingarnas hemsidor med kontaktuppgift här.


Nationellt

Alla nomineringsgrupper som kandiderar på stiftsnivå, plus gruppen Alternativ för Sverige, kandiderar även i valet till kyrkomötet. Här kan du även se Alternativ för Sveriges valprogram valprogram.