70 000 har skrivit under Juluppropet

Nyhet Publicerad Ändrad

Över 70 000 personer har skrivit under Juluppropet, som avslutades 31 januari. Många namn återstår fortfarande att räkna, så siffran kan bli ännu högre. Den 7 februari överlämnas namnen till migrationsminister Morgan Johansson.

Juluppropet är en namninsamling som startades av Sveriges kristna råd i mitten av december förra året. Genom att skriva under uppmanar man regeringen att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv och undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening.

Engagemanget för uppropet har varit stort runtom i landet. Namnlistor har legat framme i kyrkorna, det har skrivits insändare och debattinlägg i lokaltidningar, uppropet har spridits i sociala medier och på flera orter har kyrkor samlats till gemensamma manifestationer. Samtalet om den nya migrationspolitiken har flödat och ett resultat är att sakfrågorna har hamnat alltmer i fokus. Till exempel har Sveriges radio lyft frågan om praktiska hinder för familjeåterförening vid ett flertal tillfällen.  Juluppropet har också väckt en debatt om medmänsklighet och kyrkornas ställningstagande. Den sammanfattas på Aftonbladets webbplats

Den 7 februari sker överlämningen av namnunderskrifterna på Rosenbad då några av landets kyrkoledare möter minister Morgan Johansson. Då presenteras också det slutgiltiga antalet underskrifter. 

Migration och integration

Idag är miljontals människor på flykt undan konflikt, våld och misär. Vi ger stöd både i Sverige och utomlands. Här kan du läsa om vad vi gör, och hur du själv kan bidra.

Bilden föreställer två medelålders kvinnor som samtalar.

Ideellt engagemang migration

Kyrkans uppdrag bärs upp av alla medlemmar tillsammans. En betydande del av församlingens verksamhet med asylsökande och nyanlända utförs av volontärer. Behoven är många och du är viktig i det arbetet.