Ärkebiskopen besöker påve Tawadros II i Egypten

Nyhet Publicerad Ändrad

På torsdag åker ärkebiskop Antje Jackelén till Egypten för att besöka den Koptisk-ortodoxa kyrkan och Påve Tawadros II. Under den fem dagar långa resan kommer hon också att besöka bland annat Mariadöttrarna i sopstaden Ezbet el-Nakhl och Alexandria.

Ärkebiskop Antje är inbjuden av Påve Tawadros till ett svarsbesök på det besök han gjorde i Sverige 2015. Det är ärkebiskopens värdar, den koptiske påvens kontor, som gör programmet för resan och det omfattar i första hand möten med kyrkliga ledare och besök på platser och organisationer med koppling till kyrkan. Syftet är att bekräfta och utveckla den långa relationen mellan Svenska kyrkan och Koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten. Påve Tawadros tar emot ärkebiskop Antje i patriarkatet i Kairo där också samtal mellan de båda kyrkoledarna äger rum.

– Jag ser fram emot att åter igen besöka kristna syskon i Mellanöstern. Med tanke på läget i Egypten är det viktigt att fördjupa våra band teologiskt och i det sociala arbetet, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Ärkebiskopen ska även besöka Mariadöttrarna i sopstaden Ezbet el-Nakhl. Tillsammans med Mariadöttrarna arbetar Svenska kyrkan för att höja den ekonomiska och sociala standarden för människorna i sopstaden. Viktigt är också att stärka jämställdheten mellan könen, reducera sexuella trakasserier mot kvinnor samt att etablera en dialog med regeringen och militära företrädare om situationen med förorenat vatten och brist på mat.

Vidare ska ärkebiskop Antje bland annat besöka Alexandria. Den Koptisk-ortodoxa kyrkan av Alexandria är en av de äldsta kyrkorna i världen och enligt sin tradition grundad av evangelisten Markus under det första århundradet efter Kristus. Alexandria räknas därför, tillsamman med Konstantinopel, Jerusalem, Antiokia och Rom, som ett av de äldsta stiften i världen.

Svenska kyrkan har en lång relation med den Koptisk-ortodoxa kyrkan. Redan under 1970-talet etablerades en kontakt, och 1994-1997 pågick lärosamtal som bland annat berörde de båda kyrkotraditionernas syn på dopet. Svenska kyrkan har också under flera år haft utsänd personal i Kairo för att arbeta med den Koptisk-ortodoxa kyrkan på plats och även utveckla det diakonala samarbetet.

Koptisk-ortodoxa kyrkan

  • Den Koptisk-ortodoxa kyrkan är en av världens äldsta kyrkor, med rötter tillbaka till 100-talet. Den är i dag det största kristna samfundet i Mellanöstern.
  • Enligt uppgifter uppgår antalet kopter till mellan fyra och sex miljoner.
  • Påven Tawadros II är den 118:e påven. Han installerades 2012.
  • Den Koptisk-ortodoxa kyrkan har funnits i Sverige i många år och beräknas betjäna omkring 4000 människor. Koptisk-ortodoxa kyrkan i Sverige är medlem i Sveriges kristna råd.

Svenska kyrkan i Egypten

Svenska kyrkan stödjer landsbygdsutveckling genom organisationen COC-Bless som bland annat arbetar för att erbjuda byborna yrkesutbildningar, kurser i läskunnighet, hälsoutbildning, arbete mot könsstympning mm.
Läs mer om Svenska kyrkans verksamhet i Egypten

Kristna i Mellanöstern

I den nypublicerade skriften Kristna i Mellanöstern kan du läsa om hur Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor i Mellanöstern. Det är också ett pedagogiskt kunskapsmaterial som hjälper församlingar och andra att bättre förstå kristna som kommer från Mellanöstern. Läs mer