Foto: True North
Församlingsengagemang

Fira 150 år av internationellt engagemang under 2024

Nästa år är det 150 år sedan Svenska kyrkans mission bildades. Detta vill vi fira stort och brett – och vi vill att du ska vara med!

Den 3 november 1874 bildades Svenska kyrkans mission (SKM) med uppdraget att dela tro och liv samt stå på de utsattas sida runt om i världen. Ett uppdrag som vi förvaltar än i dag.

150 års jubileet kommer att firas stort och brett – och vi vill att du ska vara med! Jubileet når sin höjdpunkt när vi träffas för Göra skillnad-dagarna 12–13 oktober 2024 på Uppsala Konsert & Kongress. Ta gärna med jubileet i tankarna när ni börjar planera nästa år. Har ni något som kan ”kryddas” med glansen av firandet?

Det är med stor glädje som vi fira 150 år av svenskkyrkligt engagemang i den världsvida kyrkan. Ett engagemang som har berikat både oss och våra samarbetskyrkor på ett genomgripande sätt.

Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan

Dela din berättelse

Redan nu önskar vi få tillgång till minnen och berättelse från er. Vad minns du av våra 150 år av internationellt engagemang i Svenska kyrkan? Kanske ett minne från någon lyckad insamlingsaktivitet, ett besök av partner, en härlig sammankomst med syföreningen eller kanske från en resa till ett projekt? Stort och smått, berättar gärna om ditt minne!

Vill du hellre skicka in en video med din berättelse så går det också bra. Mejla till givarservice@svenskakyrkan.se. Din berättelse kan komma att användas i vår kommunikation.