Foto: True North /Ikon

Lucia bröt en tradition

Legenden om Lucia är en berättelse om en flickas kamp för sitt liv, sin tro och sin värdighet. Än idag kämpar många flickor mot normer och traditioner som fråntar dem deras rättigheter.

Lucia trotsade samhällets normer och bröt mot förväntningarna att hon skulle lyda och underkasta sig. För det straffades hon hårt. Som ung flicka blev Lucia bortlovad att gifta sig, men vägrade. Det väckte stor ilska hos omgivningen och hon utsattes för grovt våld, hot och kränkningar innan hon till slut dödades.

Runtom i världen utsätts flickor för samma typ av övergrepp som Lucia utsattes för. Könsrelaterat våld är många gånger socialt accepterat och fler än 30000 flickor gifts bort – varje dag. Ingen flicka ska giftas bort. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner! 

Lucia ger hopp

Lucia var stark och stod för det hon tyckte var rätt. Idag firar vi Lucia med en stor ljushögtid där Lucia är en symbol för ljuset i mörkret. Lucia kan också ses som en förebild för alla de flickor som fortfarande kämpar för sina rättigheter.

Luciamanifest för alla flickors rätt till ett värdigt liv

 

Legenden om Lucia berättar om en flicka från Syrakusa på Sicilien. Hon levde på 300-talet och hon protesterade mot att bli bortgift. Hon hävdade rätten till sin egen kropp, sin tro och sina egna val. Lucia bröt mot förväntningarna att hon skulle lyda och underkasta sig. Idag minns vi den kraft som Lucialegenden manifesterar och tänker på alla dem som fortfarande kämpar för sina rättigheter.

Alla människor är olika men har ett lika okränkbart värde. Inom varje enskild individ finns ett ljus. Vi tror på dess värme och på att låta ljuset fortsätta stråla, starkare för varje dag. Var med i kampen för varje flickas rätt till ett värdigt liv. 

Tre flickor i skolålder. En flicka håller upp ett finger.

Ingen flicka ska giftas bort

Tvångsäktenskap är ett faktum i många delar av världen och verkligheten kan vara grym. Fler än 30 000 flickor gifts bort – varje dag! Det kan vi aldrig acceptera.

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

Splitscreen lucia och barnbrud.

Bryt en tradition

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv - varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.