Liten flicka dricker vatten från en kran.
Foto: Magnus Aronson/Ikon
Katastrofinsatser

Akut matbrist på Afrikas horn

Länderna på Afrikas horn och i delar av Östafrika har länge varit hårt drabbade av både torka och översvämningar. Människor har nu tvingats lämna sina hem och hungersnöd hotar på grund av akut matbrist.

Först extrem torka och sex regnperioder i rad utan en droppe regn. Sedan översvämningar som varit de värsta på flera årtionden i regionen. Redan innan dessa mardrömslika månader var fattigdom, utsatthet och hunger dessutom vardag för många människor i länderna på Afrikas horn och i delar av Östafrika. 

Enligt FN saknar närmare nio miljoner barn i  länderna på Afrikas horn i dagsläget tillgång till tillräckligt näringsrik föda och hungersnöd hotar. Ett stort problem är bristen på mjölk och spannmål då miljontals boskapsdjur dött av näringsbrist. Ett annat problem är att skördar i omgångar förstörts av både torka och översvämningar samt att den humanitära nödhjälpen inte alls är tillräcklig.

Läget i regionen har dessutom förvärras av det pågående kriget i Ukraina, som resulterat i uteblivna leveranser av spannmål och priser som skjutit i höjden på basvaror. 

Särskilt svår är situationen för sjuka, äldre, gravida och små barn, grupper som är extra känsliga för undernäring. 

Global matkris leder till undernäring och svält

FN varnar sedan en tid tillbaka  för att världen står inför en global matkris. Människor som redan lever i fattigdom drabbas då extra hårt av att tillgången på vete, gödsel och bränsle begränsas. 

Etiopien och Somalia på Afrikas horn är två länder där problemen med undernäring bland barn är utbredda. Väpnade konflikter, ekonomisk ojämlikhet, klimatförändringar och höjda matpriser förvärrar den situationen ytterligare.

– Mer stöd från omvärlden behövs omedelbart för att förhindra att fler människor dör eller skadas. Särskilt små barns hjärnor är extra känsliga och kan lätt ta skada av undernäring och även näringsbrist. Sedan måste vi förstås tillsammans även arbeta långsiktigt för att bromsa den här negativa utvecklingen med matbrist och svält innan det är för sent, säger Peter Svensson, regional representant vid Act Svenska kyrkan. 

Klimatförändringar har påverkat tillgången till vatten, försörjningsmöjligheter och matsäkerheten för miljontals människor i Etiopien, särskilt för de som är beroende av småskaligt jordbruk och lever i torra områden. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Upp till en miljon människor i Östafrika lider just nu av akut brist på mat, vatten och andra förnödenheter. FN varnar också för att de översvämningar som följt på den extrema torkan nu riskerar leda till en spridning av sjukdomar som till exempel kolera.

– Översvämningarna har tyvärr förstört flera skolor och sjukhus samt delar av den infrastruktur som används för att transportera förnödenheter och andra livsnödvändiga varor. Läget är mycket svårt, men det går att nå fram med nödhjälpen, säger Peter Svensson. 

Förebyggande arbete för att lindra nya katastrofer

Act Svenska kyrkan samarbetar med lokala partner på plats i regionen och bidrar med humanitärt stöd till både lokalsamhällen och människor på flykt. Bland annat i flyktingläger i Kenya, Somalia, Etiopien samt via våra systerkyrkor i Tanzania. Insatserna  handlar både om akut nödhjälp och förebyggande åtgärder i syfte att stärka lokalsamhällenas motståndskraft mot nya katastrofer. Bland annat ges stöd för att människor ska kunna anpassa sina jordbruk efter de nya förhållanden som klimatförändringarna innebär. Act Svenska kyrkan bidrar även med särskilt stöd till barn med funktionsnedsättningar som lever i  flyktingläger i regionen.

Fokus på nödhjälpen har de senaste månaderna dock legat på att nå ut med mat och vatten till nödställda.

– Hela den här region är sedan tidigare hårt drabbad av kriser som har haft en mycket negativ påverkan på tillgången till mat. I skuggan av andra krig och kriser har utvecklingen fortsatt i fel riktning och nu krävs verkligen krafttag för att rädda liv och vända utvecklingen, säger Peter Svensson.

Act Svenska kyrkan

Genom ett globalt samarbete och lokala partner finns Act Svenska kyrkan på plats både före och när katastrofer inträffar för att snabbt mobilisera resurser där de behövs som mest. På plats delas matpaket, hygienpaket, mediciner och rent vatten ut till de drabbade på Afrikas horn. Utöver detta återställs vattentäkter och sinade brunnar för att öka tillgången på rent vatten, samt förebygga vattenburna sjukdomar. Act Svenska kyrkan arbetar också med att öka kunskapen hos myndigheter och invånare i utsatta byar genom utbildningar i kris- och katastrofförebyggande åtgärden.

Nyheter om insatser på Afrikas horn

Insatserna på Afrikas horn gör skillnad – men regn saknas

Publicerad:

Drygt 110 000 människor har nåtts av stödet på Afrikas horn. Gåvorna till våra katastrofinsatser gör verklig och livsviktig skillnad för många. Men det regn som skulle behövas nu ser ut att utebli.

Afrikas horn - alarmerande utveckling av svältkatastrofen

Publicerad:

Act Svenska kyrkan vädjar om gåvor till matpaket, mjölkpulver och rent vatten. Antalet familjer som svälter ökar och vi för en kamp mot klockan för att bromsa utvecklingen. Med bland annat majsmjöl och bönor kompletterar vi de matpaket som annars knappt räcker för en månads behov.

Utökade humanitära insatser till Afrikas horn

Publicerad:

Afrikas horn lider av den värsta torrperioden på decennier och över 20 miljoner människor står just nu i akut behov av mat och denna siffra beräknas öka till 26 miljoner människor i februari 2023. Act Svenska kyrkan vädjar om gåvor för att kunna stötta människor med bland annat mat, vatten och försörjning. 

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.