Foto: Stefan Håkansson/Ikon

Ärkebiskopens uttalande om situationen i Aleppo och Syrien

Nyhet Publicerad Ändrad

Bilderna från Syrien påminner oss om 1900-talets mest brutala krig. Historien lär oss att vi människor är kapabla till mycket ondska. Men den lär oss också att det finns en annan väg. Freden är möjlig. Parterna måste återvända till förhandlingsbordet. Vi vägrar att vänja oss vid det urskillningslösa våldet.

Under de senaste dagarna har skakande bilder från ett sargat Aleppo nått stora delar av världen. En man, kanske en pappa, griper tag i den livlösa barnfoten som sticker fram ur rasmassorna. En kvinna bär ett dött spädbarn i famnen. Det är mänskligt att reagera med vrede och vanmakt inför den död och förödelse som drabbar civilbefolkningen i krigets Syrien.

Det är bara två veckor sedan Ryssland och USA gav Syriens folk en strimma hopp om att en vapenvila åtminstone tillfälligt skulle tillåta hjälpsändningar nå fram till platser som det belägrade östra Aleppo. De senaste dagarnas intensiva flygangrepp och markoffensiv mot Aleppo har gått i motsatt riktning.  

Hjälpkonvojer, skolor och sjukhus attackeras. Det är metoder för krigsföring som bryter mot internationell humanitär rätt. Det internationella samfundet förmår inte att leva upp till skyldigheten att skydda Syriens civilbefolkning.

Som människor får vi inte vända bort blicken från andras nöd. I längden kan ingen av oss bevara sin värdighet när andra människor trampas på. Kristna är alltid kallade att odla hopp även i till synes hopplösa situationer.

Kristna är alltid kallade att odla hopp även i till synes hopplösa situationer.

Aleppo har utsatts för flygangrepp i en vecka i sträck. På andra håll i Syrien är inte bomber det största problemet, utan det är förlorade möjligheter att kunna försörja sig som driver människor på flykt.

Bilderna från Syrien påminner oss om 1900-talets mest brutala krig. Historien lär oss att vi människor är kapabla till mycket ondska. Men den lär oss också att det finns en annan väg. Freden är möjlig. Parterna måste återvända till förhandlingsbordet. Vi vägrar att vänja oss vid det urskillningslösa våldet.

”Saliga” kallade Jesus de människor som åstadkommer fred.

Antje Jackelén
Ärkebiskop Svenska kyrkan

 

Läs mer: