Prata med oss

Till innehållet

Svenska kyrkans arbete för människor på flykt

Idag är många människor på flykt. Genom våra partners finns vi i konfliktländerna och i flyktinglägren. I Sverige möter våra församlingar med stöd och gemenskap. Vi bidrar till ett samhälle där människor av olika tro och identitet kan leva tillsammans.


Svenska kyrkan har lång erfarenhet av mötet med människor på flykt, internationellt och i Sverige. Vårt arbete vänder sig till alla, oavsett bakgrund, tradition och religion. Grunden är den kristna människosynen som säger att alla människor delar livets grundläggande villkor.

INTERNATIONELLT ARBETE

Vi ger stöd i krigs- och konfliktländer och dess närområden

Svenska kyrkan finns på plats där behoven är som störst, i flyktingläger i och omkring Syrien, Irak och på Afrikas horn. Vi bidrar med materiellt stöd som tak över huvudet och varma kläder, men även med aktiviteter som ger mening och struktur i tillvaron.

Svenska kyrkan samarbetar inom ACT-alliansen, Action by Churches Together, som är ett nätverk av kyrkor och biståndsorganisationer. Det innebär att insatser alltid genomförs i samarbete med lokala partner som kan omgivningarna och vet hur behoven ser ut.

Vi arbetar även med att komma åt grundorsakerna till att människor behöver fly och verkar för en värld i fred och rättvisa.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar internationellt

ARBETET I SVERIGE

Vi erbjuder gemenskap och meningsfulla aktiviteter

I Sverige sker mötet med människor som är nya i Sverige våra församlingar. På olika sätt bidrar Svenska kyrkan till att människor kan bygga upp en tillvaro i Sverige. Kontakt med andra som bor på orten är viktigt för att må bra och finna sig tillrätta. I många av våra verksamheter skapas därför möten mellan människor som är nya i Sverige och personer som har bott här längre. 

Vi samarbetar ofta med andra samhällsaktörer som kommuner, andra religiösa samfund och föreningar. Verksamheten bärs av ideella som bidrar med sin kompetens och kunskap inom till exempel undervisning, organisation, bemötande, kultur och samhällskunskap.

Några exempel på vanliga aktiviteter:

  • Samtalsstöd och aktiviteter för vuxna och barn vid boenden.
  • Mötesplatser som kretsar kring t ex språk, lek, mat, musik, skapande eller idrott.
  • Språkundervisning och samhällsinformation.
  • Praktikplatser.
  • Gudstjänstliv och själavård.

Vi kämpar för människors lika värde

Svenska kyrkan vill verka för ett samhälle där människor blir sedda, respekterade och tagna i anspråk - oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga, sexuell läggning eller socioekonomiska situation.

En viktig del av detta är att motverka främlingsfientlighet och rasism. Svenska kyrkan deltar i möten med riksdag och regering och samråder med andra aktörer som vill ha ett inkluderande samhälle. Här kan du läsa mer om hur vi tar ställning.

Vi arbetar för goda relationer mellan människor av olika tro

För ett samhälle är det helt avgörande att människor av olika tro och identitet kan leva tillsammans. Svenska kyrkan vill främja goda relationer mellan människor av olika tro. Vi driver bland annat Centrum för religionsdialog i Stockholm och har varit med och startat interreligiösa råd i till exempel Göteborg, Malmö, Linköping, Örebro och på nationell nivå.