Foto: Kerstin Stickler

Medias granskning en viktig väckarklocka

Nyhet Publicerad Ändrad

Aftonbladet och Sveriges Radio har granskat Svenska kyrkans resor. Granskningen visar att tveksamheter kring utlandsresor förkommit på flera håll i landet. – Det är bra att kyrkan granskas, det är medias uppgift och det är nyttigt för oss, säger Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift.

Svenska kyrkan ingår i en internationell kristenhet och resor över nationsgränser förekommer naturligt i verksamheten. Dels som del i ett internationellt utbyte för att stärka relationer, dels som kompetensutveckling av medarbetare.
– Men självklart ska vårt resande göras med måtta och omdöme enligt skattemässiga regler, med tydligt syfte och på ett sätt som vi kan stå för inför våra medlemmar. Medias granskning av det samlade resandet i Svenska kyrkan tyder på att så inte alltid varit fallet, säger Eva Nordung Byström.
– Även om många felaktigheter som lyfts fram varit i andra delar av landet så måste vi alla som arbetar i Svenska kyrkan även här i stiftet ta granskningen som en viktig väckarklocka. Vi bör alla se över våra rutiner och policys kring resande, fortsätter hon.

Även stiftskansliet i Härnösand, där biskopen och ett 40-tal medarbetare är stationerade, står för en del utrikes resor. Flest deltagare har de resor som årligen arrangeras för ungdomar och som går till kristet präglade resmål, som ett led i deras utbildning för ideellt arbete i konfirmandgrupper. Andra resor som förekommer handlar om utbyte med vänstiften i Sydafrika och England eller med grannstiften i Norge och Finland. Enstaka studieresor förekommer. Konferenser för hela personalen görs vanligen inom stiftet, vid enstaka tillfälle kan det ingå en längre en resa.

Biskopen har stor förståelse för att Svenska kyrkans medlemmar upprörs över vissa resor som beskrivits i media och att detta skadar förtroendet för Svenska kyrkan.
– Jag beklagar verkligen detta. Vi som har ansvar i Svenska kyrkan får aldrig glömma att det är medlemmarna som bekostar vår verksamhet. Samtidigt måste vi komma ihåg att Svenska kyrkan är en mycket stor organisation och att det är en mindre del av församlingarna som förekommit i media, säger hon.

2016-06-01
Kajsa Åslin

Gunilla Hallonsten, Svenska kyrkans internationella chef

Gåvor till det internationella arbetet används rätt

Kan man som givare känna sig trygg med att pengarna når fram? Gunilla Hallonsten, tf internationell chef till augusti 2016, svarar på detta.

Oberoende genomlysning av resor inom utlandskyrkan

Vi genomför en extern, oberoende genomlysning av Svenska kyrkan i utlandet. Chefen och en av regioncheferna tas ur tjänst i avvaktan på resultatet.

granskningen av svenska kyrkan: fel måste rättas till

- Det är vår skyldighet att förvalta allas våra medlemspengar på ett ansvarsfullt sätt. Därför är det bra att media granskar oss. Det säger ärkebiskop Antje Jackelén. Hon fortsätter:

- Bara när vi har våra medlemmars förtroende har vi de medel vi behöver för att göra det stora arbete vi gör. Fel måste rättas till. Läs hela biskop Antjes uttalande på Svenskakyrkan.se

Där kan du också läsa generalsekreterare Helen Ottosson Lovén kommentar till kritiken mot utlandskyrkan.