55 miljoner fördelade till flyktingarbete

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan fördelar nu 55 miljoner kronor till arbetet med asylsökande och flyktingar, av de extra 75 miljoner som kyrkomötet beslutade om i höstas.

Pengarna ska användas både internationellt, till bland annat humanitära insatser, och i Sverige som stöd till församlingarnas arbete. De resterande 20 miljonerna ska fördelas senare. 

– Idag är historiskt många människor på flykt och Svenska kyrkan finns med längs hela vägen. Vi finns i krigs- och konfliktländerna och längs flyktvägarna i Europa. I Sverige välkomnas människor på flykt av våra församlingar, med gemenskap och praktiskt stöd, säger Wanja Lundby-Wedin, första vice ordförande i kyrkostyrelsen.

– Att hjälpa och visa omsorg om medmänniskor är en självklar del av den kristna identiteten. Svenska kyrkan vill, tillsammans med andra, bidra till att människor får en bra start i Sverige.

Extra medel

Kyrkomötet beslutade i höstas att avsätta extra medel – 75 miljoner kronor – till Svenska kyrkans arbete med asylsökande och flyktingar. Efter samråd med bland annat stiften har kyrkostyrelsen nu beslutat om fördelning av 55 miljoner kronor:

  • 15 miljoner kronor till det internationella arbetet för både humanitära insatser och långsiktigt utvecklingsarbete.
  • 25 miljoner kronor till arbete med asylsökande och flyktingar i Svenska kyrkans församlingar och pastorat. Pengarna delas upp mellan stiften i relation till antalet asylsökande och flyktingar i respektive stift, som sedan får fritt fördela medel till församlingarna och pastoraten.
  • 15 miljoner kronor fördelas till stiften som resursförstärkning i stiftsorganisationerna för arbete med coachning av församlingar och pastorat i arbetet för flyktingar.

De återstående 20 miljonerna kommer att fördelas vid ett senare tillfälle.

Akuta och långsiktiga insatser

Under hösten 2015 bidrog Svenska kyrkans församlingar med akuta insatser för flyktingar som kom till Sverige, exempelvis med transitboenden och förnödenheter. Nu handlar arbetet mer om mötesplatser av olika slag, psykosocialt stöd, praktisk hjälp i vardagen och lek för barnen. I Svenska kyrkans församlingar finns behov av långsiktiga insatser som kan bidra till delaktighet, integration och social sammanhållning.

Globalt sett ökar de humanitära behoven som en följd av den svåra flyktingsituationen. För till exempel flyktingar i Irak och från Syrien bedriver Svenska kyrkan både akuta humanitära insatser och långsiktigt arbete. Det handlar om allt från tak över huvudet och varma kläder till psykosocialt arbete som bidrar till mening och struktur i tillvaron.

Läs mer:

Svenska kyrkans arbete med flyktingar från Syrien >>
Svenska kyrkans arbete med flyktingar från Irak >>
Svenska kyrkans arbete i Sverige för människor på flykt >>