Svenska kyrkan får pris för klimatsmarta investeringar

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan tilldelas 2014 års CFA Sweden ESG Award för sitt arbete med klimatsmarta investeringar. Priset delas ut av CFA Society Sweden, ett forum för ackrediterade finansanalytiker.

 - Klimatförändringarna märks på alla kontinenter idag i form av extremväder, torka och översvämningar. Politikerna måste få till ett kraftfullt klimatavtal i Paris i år. Men det krävs också att vi samlar näringslivet och finansbranschen för att gemensamt se till att vi ställer om våra samhällen från fossilt beroende till klimatsmarta lösningar, säger Gunnela Hahn, ägaransvarig på Svenska kyrkan.   

Tre organisationer tilldelas 2014 års pris – Storebrand, Fjärde AP-fonden och Svenska kyrkan. Valet av pristagare motiveras med att de genom sitt ledarskap i klimatfrågan har bjudit in till dialog inom finansbranschen och bidragit till att utveckla ett hållbart angreppssätt. ”Alla tre har inkluderat sin syn på fossila energikällor i investeringsstrategierna i syfte att skapa ökad avkastning”, skriver CFA Society Sweden.  

Investeringsval speglar inställning till klimatfrågan

Kyrkans omställning till en mer klimatsmart förvaltning inleddes för sex år sedan då alla olje- och kolbolag såldes av och fler klimatsmarta bolag kom in i aktieportföljen, som idag består av cirka 400 bolag. Arbetet har successivt utvecklats. Sedan några år tillbaka investerar kyrkan i tre av Generation IM:s fonder, som startats av USA:s förre vicepresident och klimatkämpen Al Gore.

Investeringsvalen speglar ett tydligt ställningstagande i klimatfrågan. Samtidigt visar förvaltningens goda resultat att en klimatsmart strategi är fullt förenlig med god avkastning. Svenska kyrkan investerade i Generation IM:s globalfond 2008. Fonden har sedan dess haft en årlig snittavkastning på 13,2 procent, medan motsvarande siffra för index (MSCI World) varit 10,4 procent. 

  • Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund. Den nationella nivån av organisationen förvaltar ett buffertkapital, via externa förvaltare, på cirka 6,4 miljarder kronor.
  • Av etiska och finansiella skäl ska kapitalet förvaltas med hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö. I praktiken innebär det att tyngdpunkten ligger på bolag som tar ansvar för sin påverkan och gärna bidrar till ökad hållbarhet genom produkter och tjänster.
  • Bolag som har problem försöker kyrkan påverka tillsammans med andra investerare. 

Läs mer om Svenska kyrkans ansvarsfulla investeringar >>

Läs mer om Svenska kyrkans klimatarbete >>

Ansvarsfulla investeringar

Läs juryns motivering på CFA Society Swedens webbplats >>

Om priset