Religiösa ledare överlämnar uttalande till FN:s klimatmöte

Nyhet Publicerad Ändrad

Inför det extra klimatmöte som FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon bjudit in till på tisdagen hölls ett interreligiöst klimatmöte. De religiösa ledarna lämnade bland annat över ett gemensamt uttalande till FN.

På förre ärkebiskop Anders Wejryds initiativ hölls ett liknande interreligiöst möte i Uppsala 2008. Mötet i New York är en fortsättning på det arbete som började då.

Längre perspektiv i religioner än i politiken
– Religioner bär på ett längre perspektiv än vad politiken gör idag. Därför är vår röst viktig för att visa på vårt ansvar och behovet av en rättvis fördelning som sträcker sig över generationsgränserna, säger Anders Wejryd.

– Vi behöver förändra vårt sätt att tänka och leva, och då spelar den tro vi lever i en större roll än vi kanske anar, säger Henrik Grape, svenska kyrkans klimatexpert.

Religiösa ledare ska arbeta för att fasa ut fossila bränslen 
Under det interreligiösa klimatmötet i New York åtog sig 30 religiösa ledare från hela världen att verka för förnybar energi och en total utfasning av fossila bränslen till 2050. Även Svenska kyrkan deltog och meddelade att man säljer det sista ägandet i tre gasbolag.

Redan 2009 sålde Svenska kyrkans nationella nivå alla sina aktier i olje- och kolbolag och satsade istället på bolag som bidrar till lösningar av klimatkrisen. Det senaste beslutet innebär att Svenska kyrkan nu är helt fossilfri i sina investeringar.

Klimatmanifestationer i 166 länder

Under söndagen samlades över 300 000 människor i New York för en klimatmanifestation. Den var en av drygt 2 800 manifestationer i 166 länder.

– Under de senaste dagarna har engagemanget för klimatfrågan stärkts världen över, och en rad åtaganden har gjorts inom många olika sektorer. Detta visar på att det finns hopp, säger Martin Vogel, som är klimatpolitisk handläggare för Svenska kyrkan och var på plats i New York.

Förväntningarna höjs på politiskt ledarskap
Men under FN:s klimatmöte kom få förslag om hur världen ska förhindra katastrofala klimatförändringar.

– Men tyvärr har entusiasmen inte gett eko i uttalanden från de flesta av de politiska ledarna. Samtidigt höjs förväntningarna på faktiskt politiskt ledarskap, säger Martin Vogel.

FN:s klimatmöte i New York var ett förmöte inför kommande klimatförhandlingar i Peru i december och i Paris 2015.    

De religiösa ledarnas uttalande till FN:s klimatmöte>>

Uttalandet

Med anledning av klimatmötet i New Yorkuppmanar Svenska kyrkan i en debattartikel i Veckans affärer fler ägare och förvaltare av kapital att agera i klimatfrågan.

Till debattartikeln>>

Debattartikel

Läs mer om Svenska kyrkans arbete för en hållbar utveckling >>

Läs mer

23-årige Isak Utsi är representant för Samiska rådet i Svenska kyrkan under FN:s stora världskonferens för urfolk (WCIP) i New York den 22-23 september. Han kommer även att vara observatör under det internationella klimattoppmötet som pågår samtidigt.

Läs intervjun med Isak och följ honom via Twitter under mötesdagarna>>

Två FN-möten för Isak Utsi