Tio år med Swedwatch: Svenska företag redovisar inte risker i platinagruvor

Nyhet Publicerad Ändrad

Arbetare i platinagruvorna i Sydafrika utsätts för säkerhetsrisker och lever under dåliga förhållanden. En ny rapport från Swedwatch, i samarbete med bland andra Svenska kyrkan, är den senaste i Swedwatchs tio år långa kamp för ett schysstare svenskt företagande.

Lokalbefolkningen kring platinagruvorna i Sydafrika saknar ofta både vatten och sanitet. Gruvarbetarna utsätts för ständiga säkerhetsrisker och det finns ett utbrett missnöje över lönenivåerna. 

I samarbete med Svenska kyrkan och Afrikagrupperna har Swedwatch gett ut rapporten Platinautvinning med risker – vilket ansvar har svenska företag i Sydafrika?

Företags ansvar att motverka risker säger FN
I rapporten undersöker Swedwatch hur Scania, Volvo, Atlas Copco och Sandvik, samtliga med kopplingar till platinaindustrin, hanterar dessa risker.

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter är det varje företags ansvar att motverka risker i sin affärsverksamhet och kommunicera externt hur detta hanteras. 

Brister hos de svenska företagen
Rapporten visar att de granskade svenska företagen brister i sin kommunikation. De visar inte tillräckligt tydligt hur de identifierar och motverkar risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Som skäl uppger företagen kommersiell konfidentialitet. 

Swedwatch uppmanar företagen att följa FN:s vägledande principer.

Platinarapporten är den senaste i en lång rad rapporter för Swedwatch som i år firar tio år. Svenska kyrkan har funnits med från starten.

Granska företag del av det internationella arbetet
Ämnena har varit många. Nu senast var vi med och slog larm om textilarbetarnas dåliga arbetsmiljö i Bangladesh.

Genom Swedwatch är Svenska kyrkan med och granskar svenska företag i biståndsländer. Det är en viktig del av Svenska kyrkans internationella arbete.

Varför ska Svenska kyrkans internationella arbete vara med och granska svenska företag?

- Ett stort svenskt företag kan ha en lika stor omsättning som ett land som Tanzania som har 50 miljoner människor. Då har företaget en enorm påverkan där de verkar. Ett ansvarsfullt stort svenskt företag i ett biståndsland kan lyfta människor och ibland hela samhällen. Det är resurser som vi aldrig kommer i närheten av inom biståndet!

Det säger Henrik Fröjmark som är handläggare för företags ansvar hos Svenska kyrkan. Han är samtidigt ordförande i Swedwatch. Han berättar att Svenska kyrkan, efter den nya finanspolicyn 2001, är en ledande etisk investerare. 

- Svenska kyrkan har intressanta roller och möjligheter som andra organisationer bara kan drömma om. Vi är helt enkelt en enormt stor upphandlare, ägare och biståndsorganisation!

Svenska kyrkan är med som en visselblåsare vid missförhållanden genom Swedwatch. Granskningar blir rapporter, filmer och föreläsningar. Men lyssnar företagen?

- Vi är respekterade i branschen för den nivå vi har i våra rapporter. Inför de flesta rapporter vi gör söker vi dialog, ofta i form av rundabordssamtal. Det ligger också i företagens intresse att föra dialog, därför kommer de till samtalen, säger Henrik Fröjmark.

Swedwatch lyfter också det positiva och uppmuntrar företag som är föredömen.

- Det vi vill se är ju en positiv förändring, säger Henrik Fröjmark. Jag är övertygad om att stå och skrika över att något är fel inte är bästa sättet att få till stånd långsiktig förändring!

Är vi närmare ett schysst företagande i dag än vi var för tio år sedan?

- Företagens arbete med att anpassa sina affärsmodeller har bara börjat. Det handlar om att se sitt ansvar genom alla led och utveckla det ansvaret. Hållbarhetsfrågor måste bli en del av ett företags DNA. Det säger Henrik Fröjmark, ha fortsätter:

- Det finns ingen motsättning mellan att leverera vinst och vara ett hållbart/etiskt företag! Företagen måste vara en del av lösningen av de stora samhällsproblemen. 

Maria Sandell, webbredaktör