Foto: Stian Larsen

Följeslagarprogrammet

Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du driven och bra på att informera och inspirera? Vill du vara internationell observatör och verka för rättvisa och fred? Då kan följeslagarprogrammet i Palestina och Israel vara något för dig.

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI, Ecumenical Accompaniment Program in Palestine and Israel) drivs av Kyrkornas Världsråd. I Sverige administreras det av Sveriges Kristna Råd.

Som följeslagare fungerar du som en internationell observatör. Syftet med programmet är att följeslagare från hela världen genom sin närvaro ska bidra till att dämpa våldet, och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning.

Sprider kunskap och ökar engagemanget

Som följeslagare vistas du under tre månader i Palestina och Israel på någon av programmets sju placeringar som arvoderad frivillig. Du bor tillsammans med människor från olika länder med olika bakgrund och ålder.

Inför uppdraget utbildas och tränas följeslagarna i Sverige och i Jerusalem. I fält samlar de sedan information och skriver reserapporter, för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området och för att öka engagemanget för fred och stärka folkrätten. Efter hemkomst genomför följeslagaren ett obligatoriskt informationsarbete.

Stödjer arbetet för en lösning av konflikten

Följeslagarna tar inte ställning för någon av parterna i konflikten utan försöker som utomstående part stödja arbetet för en lösning av konflikten. Däremot är följeslagarna inte neutrala gentemot brott mot folkrätten. 

Läs reserapporter och hitta mer information på Följeslagarprogrammets hemsida 

Läs mer om det internationella arbetet på den internationella hemsidan (EAPPI)  

Följ också följeslagarna på twitterinstagram eller facebook