kvinna talar i en mikorfon
Foto: Hanna Tsadik

Svenska kyrkan gratulerar Hanna Tsadik

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan gratulerar Hanna Tsadik som tilldelas FUF-priset 2017 för att hon genom sitt strategiska ledarskap utvecklat ett innovativt och framgångsrikt regionalt fredsprogram på Afrikas horn.

Som företrädare för Life & Peace Institute har hon i olika roller på plats i Addis Abeba mellan 2008 och 2017 medverkat till, och lett en rad analys- och forskningsinsatser, samt initierat innovativa vägar till fred och utveckling i en svårt konfliktdrabbad region. Under hennes ledning förhandlades också ett samarbetsavtal med Afrikanska Unionen fram.

Föreningen för utvecklingsfrågor skriver att: "På ett vinnande sätt har Hannah Tsadik skapat fungerande mötesplatser och bidragit till samverkan över gränser, såväl mellan civilsamhälle och politiska strukturer, forskare och praktiker, som över nationsgränser."

Svenska kyrkan var aktiv i bildandet av Life & Peace Institute (LPI) 1985 och har sedan dess varit en när samarbetspartner och stöttat det fredsarbetet som LPI utför på marken och i forskning.