Stöd insamlingen för världens barn

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av insamlingen Världens Barn. Det handlar om alla barns självklara rättighet till hälsa, utbildning och framtid.

Tillsammans med 13 andra humanitära organisationer är Svenska kyrkan en del av Världens barn-kampanjen. De insamlade medlen går till att förändra villkoren för de barn som har det allra tuffast.

Ett stöd för framtiden

Under årets insamling lyfter Svenska kyrkan speciellt de barn som flytt på grund av kriget i Syrien. I Jordanien drabbas barn i flyktingfamiljer i särskilt hög grad av stress och depressioner. Det psykosociala arbetet blir därför extra viktigt. Genom att spela teater, måla, leka och delta i gruppdiskussioner får barn hjälp att hantera sina känslor och stöd i att tänka kring framtiden. 

Föräldrar tränas också att upptäcka stressymptom samt hur de kan hjälpa sina barn att hantera effekterna av kriget. Särskilt utbildade social-arbetare pratar med föräldrar om syriska och jordanska barns situation i Jordanien. Samtalen handlar om barnarbete, barnäktenskap, övergrepp och vikten av utbildning.

" Barnen behöver få vara just barn" - Hör Svenska kyrkans humanitära chef, Anna Garvander berätta om stödet till syriska flyktingar i Jordanien. (2:22min)

Var med och ge

Radiohjälpens plusgiro 90 1950-6 och bankgiro 901-9506 är alltid öppet för gåvor. Du kan också sms:a VB100 till 72999 för att ge 100 kronor. 

Läs allt om Världens Barn hos Radiohjälpen

Tillsammans för Världens Barn

Se den direktsända TV-galan på SVT1, fredag 6 oktober 20.00-22.00.