Modiga människor prisas för ovärderligt rättighetsarbete

Nyhet Publicerad Ändrad

Colombia är ett av världens farligaste länder för människorättsförsvarare. Under flera decennier har människor kämpat för sina rättigheter mitt i den väpnade konflikten. För sjätte året i rad uppmärksammar Svenska kyrkan och Diakonia deras modiga arbete med ett nationellt pris. I år, under implementeringen av fredsavtalet, är priset viktigare än någonsin.

"Priset betyder jättemycket för oss. Det är resultatet av en kollektiv kamp som vi vigt hela våra liv åt."

Det var fullsatt i aulan på La Universidad Javeriana i tisdags (19/9) när människorättsförsvarare från olika delar av Colombia tog emot pris för sitt ovärderliga arbete för fred och rättvisa. Priset, som är ett samarbete med Svenska Kyrkans internationella arbete, delas ut i fyra olika kategorier: året människorättsförsvarare, årets kollektiva insats, årets organisation och ett helt livs insats.

”Årets människorättsförsvarare"

Enrique Chimonja Coy tilldelades priset ”årets människorättsförsvarare". Han har sedan flera år tillbaka arbetat mot tvångsförflyttingar och straffrihet i Valle de Cauca. Genom hans arbete har flera urfolk fått skydd från interamerikanska kommisionen för mänskliga rättigheter.

— Det här är ett viktigt erkännande för de tusentals människor som mist sina liv i kampen för de mänskliga rättigheterna i Colombia. För deras kamp och hängivenhet. Priset betyder lycka för mig. Det skickar ett meddelande om hopp till våra barn, att det är möjligt att skapa ett land med rättvisa. Återigen får jag ett bevis på vad som är viktigt i livet. Det är som en oas mitt i den öken som den väpnade konflikten representerar, sa Enrique Chimonja Coy, kort efter ceremonin.

"Årets kollektiva insats"

Det här är ett viktigt erkännande till de tusentals människor som mist sina liv i kampen för de mänskliga rättigheterna i Colombia.

Enrique Chimonja Coy som tilldelades priset ”årets människorättsförsvarare"

Organisationen Fuerza Mujeres Wayuu som mototog priset för "årets kollektiva insats" arbetar med urfolket Wayuus rättigheter i la Guajira i norra Colombia. I området finns en stor närvaro av väpnade grupper men det är också hårt utsatt av torka och vattenbrist.

— Priset betyder jättemycket för oss. Det är resultatet av en kollektiv kamp som vi vigt hela våra liv åt, sa Angelica Ortiz. Tack vare priset får vi en ny möjlighet att göra påverkansarbete och att synliggöra de kränkningar av rättigheter som sker i vår region, fortsatte hon.

"Årets organisation"

Corporación regional para la defensa de los DDHH (CREDHOS)mottog priset för årets organisation. De har lång erfarenhet av fredsbyggande arbete och arbetar idag med att observera implementerigen av fredsavtalet mellan Farc-gerilan och staten. 

— Det här priset är till alla generationer som inte har fått uppleva fred i vårt land. Alla som mist sina liv, för deras famijer betyder priset en upprättelse. Idag är organisationer som vår fundamental i implementeringen av fredsavtalet och att internatioella organisationer stöttar oss är ovärderligt, sa Iván Madero från CEDHOS när han mottog priset.

"Ett helt livs insats"

Socorro Acero Bautista fick det hedersvärda priset ”ett helt livs insats” för sitt långa arbeteför mänskliga rättigheter. Hon har trots hot och förföljelse aldrig låtit sig tystas och alltid medverkat i viktiga forum för fred.

— Jag gör det jag gör för att behovet är så stort. Jag är väldigt glad över att få det här priset efter allt som jag genomlevt. Det ger mig en kraft att fortsätta framåt, avslutade Socorro Acero Bautista.

Viktiga steg mot fred tack vare modigt arbete

Sedan fredsavtalet mellan Farc-gerillan och regeringen skrevs under förra året har den generella våldsnivån minskat i Colombia. Men de riktade morden och attackerna mot människorättsförsvarare ökade kraftigt när områden som Farc-gerillan haft under kontroll övergavs. Att uppmärksamma och stärka MR-försvarares situation är därför ytterst viktigt för att bibehålla och bygga vidare på freden.

Erik Lyséns, internationell chef för Svenska kyrkan, hälsning till de nominerade för MR-priset i Colombia. Videon är på engelska med spansk text.