Foto: Bertin Mugobe

Per Anger-priset till Gégé Katana Bukuru, Kongo

Nyhet

Per Anger-priset delas ut varje år, på uppdrag av regeringen, till en modig person som arbetat för demokrati eller för människor i katastrofsituationer. I år går priset till Gégé Katana Bukuru från DR Kongo för hennes ihärdiga kamp för kvinnors rättigheter.

 

Hon har fängslats, tvingats i exil och lever under ständigt dödshot - nu får hon svenska regeringens pris.

2017 års Per Anger-pris tilldelas Gégé Katana Bukuru från Uvira i Södra Kivu-provinsen för sin ihärdiga kamp för kvinnors rättigheter i det våldsdrabbade DR Kongo.

Jag kommer aldrig att ge upp. I mitt hjärta finns det ingen plats för rädsla. Per Anger-priset kommer att få stor betydelse för mitt arbete för kvinnors rättigheter.

Gégé Katana Bukuru

I över trettio år har hon oavbrutet arbetat för att minska det sexuella våldet mot kvinnor och försöka mäkla fred mellan olika väpnade grupper i den våldshärjade östra delen av DR Kongo. Trots att hon har hotats med fängelse, tvingats i exil och lever under ständigt dödshot, fortsätter hon kampen.

På uppdrag av regeringen delar Forum för levande historia årligen ut Per Anger-priset till "en person som med stort mod och initiativförmåga utan egen vinning gjort demokratifrämjande och humanitära insatser".  

Per Anger-priset delas ut vid en prisceremoni torsdag den 19 oktober. Prisutdelare är kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. 

Priset har fått sitt namn från Per Anger som tog initiativ till det svenska arbetet att rädda så många judar som möjligt undan nazisternas förföljelse och avrättningar.

Svenska kyrkan är med i gruppen av organisationer som varje år lämnar förslag på kandidater till Per Anger-priset. 

Mer information om pristagaren och Per Angerpriset finns på Forum för levande historia