Ko-effekten räddar liv

Nyhet Publicerad

På söndag, den 26 februari, startar Svenska kyrkans årliga insamlingskampanj under fastetiden. Målet är att samla in 35 miljoner kronor. I år lyfts ko-kalvprojektet i Tanzania som hjälper människor att skapa sig en framtid med hjälp av en ko. Tusentals frivilliga och anställda är engagerade i kampanjen.

– Ko-kalvprojektet i Tanzania är ett utmärkt exempel på ett arbetssätt som verkligen lyfter människor ur fattigdom. Här är vi med och tillsammans skapar konkret förändring, säger Claes Anckarman, projektledare för kampanjen.

Ko-effekten

Det börjar med en ko och resulterar i många olika bra ko-effekter. Det ger människor möjlighet att ändra riktning på livet. I projektet ansöker en familj om att få en dräktig kviga. En i familjen får utbildning i hållbart jordbruk och koskötsel. Kon ger mjölk som de kan dricka och sälja. En trygg inkomst gör att barnen kan gå i skolan. Kon får kalvar som skänks vidare till andra familjer. Övriga kalvar kan säljas. Familjen kan sedan investera i hus, fler djur, grödor eller annat som familjen behöver.

– Det är fascinerande att se hur en vanlig ko kan bli en sådan möjliggörare. Hon kan lösgöra den inneboende kraft till förändring, som finns hos människor som lever i utsatthet, säger Claes Anckarman.

Filmen om ko-kalvprojektet kommer att visas på SF:s biografer över hela landet under kampanjen.

Om Fastekampanjen

Insamlingskampanjen engagerar tusentals frivilliga och anställda i Svenska kyrkans församlingar. De sprider information och samlar in pengar till utsatta människor på många olika sätt. Kontakta gärna den lokala församlingen för att få information om aktiviteter under Utrota hungern-kampanjen.

Fastekampanjen pågår i sex veckor, mellan 26 februari och 9 april.

Människor hungrar

Idag går närmare 795 miljoner människor hungriga. Orsakerna till att så många inte har tillräckligt med mat är komplexa men i grunden handlar det om fattigdom, demokrati och rättvisa. Därför bedriver Svenska kyrkan, som en av Sveriges största biståndsorganisationer, ett brett och omfattande arbete för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck.