Svenska kyrkan stöder dem som flyr undan terrorn i Nigeria

Nyhet Publicerad

Den islamistiska terrorgruppen Boko Harams angrepp i nordöstra Nigeria har tvingat miljontals människor på flykt. Inom några månader riskerar 75 000 barn att svälta ihjäl. Svenska kyrkan stöder de mest utsatta oavsett vilken religion de har.

Terrorn i norra Nigeria har gjort att över 7 miljoner människor är i akut behov av mat. 14 miljoner kommer att behöva akut stöd under det kommande året.

Det handlar om att rädda livet på de mest utsatta flyktingarna som ännu inte fått stöd.

Anna Garvander

– Enligt uppgifter från vår partnerorganisation på plats är människorna i dessa områden i akut behov av livsmedelsbistånd. FN:s barnfond har uppgett i sin senaste analys att nästan hälften av barnen under fem år allvarligt undernärda och riskerar att dö, säger Anna Garvander, chef för Svenska kyrkans humanitära arbete.

De som är på flykt lever under svåra förhållanden med lite eller ingen mat, utan vatten och tak över huvudet, försörjning eller skydd.  

– Konkret handlar det om att rädda livet på de mest utsatta flyktingarna som ännu inte fått stöd. Det är bland annat barn under fem år, gravida och ammande kvinnor, funktionshindrade och unga flickor.  

Unga flickor på flykt är en särskilt utsatt grupp som riskerar att utsättas för övergrepp.

Svenska kyrkans partner i norra Nigeria arbetar i delstaterna Adamawa, Borno och Gombe. Våra lokala samarbetspartners ser till att hjälpen når de utsatta grupperna oavsett vilken religion människor har eller vilken folkgrupp de tillhör. 

Anna Garvander, chef för Svenska kyrkans humanitära arbete. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Svenska kyrkan bidrar till:

Mat

Rent vatten

Tak över huvudet

Toaletter på säkra platser för att minska risken för övergrepp.

Mensskydd så att flickor och kvinnor får en större rörelsefrihet.  

–  Situationen har blivit ännu svårare när nu regeringen inlett en förnyad offensiv mot Boko Haram i nordöstra Nigera. Detta kommer att leda till att fler människor tvingas på flykt och det kan då förvärra den redan svåra humanitära situationen, säger Anna Garvander.  

Akut svält i Afrika

I Afrika är nu närmare 60 miljoner människor drabbade av akut brist på mat och vatten. Svenska kyrkan stöder humanitära insatser i Etiopien, Malawi, Nigeria och Zimbabwe. Din gåva räddar liv!