Foto: OCHA

”Bred enighet för att värna humanitära rätten - kräv återbetalning av förstört bistånd"

Nyhet Publicerad Ändrad

Diakonia och Svenska kyrkan har frågat svenska riksdagspartier tre frågor; hur de ställer sig till EU:s politik i fråga om israeliska bosättningar på ockuperad mark, EU:s politik om finansiellt stöd till israeliska bosättningar och hur partierna ser på EU:s agerande mot förstörelse av humanitärt bistånd på Västbanken.

Riksdagspartiernas svar på frågor från Diakonia och Svenska kyrkans internationella arbete visar att det finns ett brett stöd för EU:s hållning att inte finansiellt samarbeta med eller ge stöd åt de israeliska bosättningarna på Västbanken. En klar majoritet av riksdagens partier stöder också EU:s hållning att kräva skadestånd för humanitära biståndsinsatser som förstörts på Västbanken. - Det är glädjande att det finns en bred politisk majoritet i riksdagen för att kräva återbetalning av förstörda humanitära biståndsprojekt på Västbanken.

Trots att FN och människorättsorganisationer har betecknat husrivningarna som krigsförbrytelser har det varit märkligt tyst från svenska beslutsfattare i regering och riksdag när biståndsprojekt för miljontals kronor förstörs.  Vi hoppas nu att Sverige kan bli tydligare i denna fråga där partipolitik tidigare tycks ha blockerat en gemensam röst, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

I brevet efterlyste Svenska kyrkan och Diakonia ”ett tydligt bekräftande av att partiet delar vår och EUs syn att bosättningarna är illegala, att östra Jerusalem är ockuperat och att ni stöder EU:s hållning att inte ge ekonomiskt stöd till eller samarbeta med illegala bosättningar”. Moderaterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarade tydligt att bosättningarna är olagliga enligt folkrätten och gav stöd till EU:s hållning: 

Moderaterna skriver att ”Vi stödjer EU:s hållning i frågan att inte ge stöd till illegala bosättningar, och anser vidare att isoleringen av Gaza måste brytas.”

Socialdemokraterna skriver att de ”stödjer EU:s tydliga riktlinjer där vissa typer av samarbeten inom ramen för samarbetsavtalet inte kommer att genomföras i de fall de är relaterade till bosättningarna. Sverige bör även driva på i EU för lämplig EU-lagstiftning som motverkar finansiella transaktioner till bosättningarna.”

Kristdemokraterna säger att ”Eftersom Kristdemokraterna vill se en tvåstatslösning kan det vara problematiskt att ge stöd till bosättningar om de sker på territorium som enligt överenskommelsen 1967 inte tillhör Israel.”

- Vi har en skyldighet att göra allt vi kan för att främja den internationella rätten. Det är därför viktigt att vi inte bidrar ekonomiskt till bosättningarna eftersom de utgör ett tydligt brott mot Fjärde Genevekonventionen. Det är mycket positivt att en så stor politisk majoritet ställer sig bakom vårt och EU:s ställningstagande, säger Gunilla Hallonsten, Internationell chef, Svenska kyrkan.

I brevet redogjorde vi även för förstörelse av humanitärt bistånd i Jordandalen och i östra Jerusalem.  Enligt de senaste uppgifterna från FN har över 623 byggnader och hem förstörts och till exempel vattenpumpar, skolor och lekplatser. Över 2500 människors levebröd har påverkats. Israel vägrar rutinmässigt bygglov till palestinier och hänvisar till israelisk lag. EU hänvisar istället till internationell rätt och civilbefolkningens rättigheter under ockupation.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gav samtliga ett tydligt stöd till EU att agera mot förstört bistånd.

Kristdemokraterna skriver att ”Om biståndsmedlen förstörs är det givetvis ett problem och där bör den som förstört medlen, oavsett vilken stat eller organisation som ligger bakom, ställas till svars och bli ersättningsskyldig.”

Vänsterpartiet menar att ”EU bör kräva återbetalning från Israel för förstört bistånd.”

Centerpartiet efterlyser också återbetalning av förstört bistånd och skriver ”Ja, principen är viktig men det krävs också lösningar som skapar hållbart bistånd.”

Liberalerna är det enda partiet som inte svarar entydigt om humanitära rätten och kompensation för förstört humanitärt bistånd. De säger att ”Det är viktigt att alla parter ställer upp på en tvåstatslösning, bara då finns förutsättningar för palestinsk enighet och en ny fredsprocess. Vi vill se ett demokratiskt Palestina leva sida vid sida med Israel. Bosättarpolitiken försvårar detta.”

Läs mer om Svenska kyrkan i Israel och Palestina.