Svenska kyrkan i kamp mot barnäktenskap

Nyhet Publicerad Ändrad

Barnäktenskap och tvångsäktenskap är ett faktum i många delar av världen och verkligheten kan vara brutal. Tillsammans med partners runtom i världen arbetar Svenska kyrkan långsiktigt med att motverka strukturella orsaker till barnäktenskap.

I vår del av världen tänker vi på bröllop som något fantastiskt. En kärlekshandling av fri vilja.  Men för många människor är det inte så. Barnäktenskap och tvångsäktenskap är ett faktum i många delar av världen och verkligheten kan vara brutal.

Bilden är bekant - bröllopsbuketten, klänningen och de små pärlörhängena. Men på bilden finns en flicka, ett barn. Det är obehagligt att se ett barn i ett klassiskt bröllopssammanhang och ännu värre att tänka på att någon som hon står brud varannan sekund.

Alla barn, oavsett var de befinner sig i världen, ska få vara barn och själva ha rätt att bestämma över sin kropp. Barn ska inte stå brud, de ska vara barn.

Vad är barnäktenskap?

En mycket ung flicka är bröllopsklädd på ett omslag till ett bröllopsmagasin
Omslagsbilden för ett tänkt bröllopsmagasin är en del i kampanjen mot barnäktenskap.

Barnäktenskap är ett äktenskap där en eller båda parter är barn och är vanligast i länder som har en låg eller ingen minimiålder för äktenskap. Att gifta bort barn vid en mycket låg ålder är vanligast i Sydasien och i Afrika söder om Sahara. Men även i Mellanöstern, Nordafrika och andra delar av Asien förekommer den här traditionen inom vissa grupper. En del flickor tvingas gifta sig långt före puberteten. I Östeuropa och Latinamerika är det vanligt att flickor mellan 16 och 18 år ingår äktenskap.

Det är omöjligt att veta det exakta antalet barnäktenskap i världen eftersom så många är informella eller inte registreras. Men enligt den senaste statistiken har mer än 700 miljoner kvinnor världen över ingått äktenskap som barn. Och enligt uppgifter från UNICEF (2014) var mer än en tredjedel av dem yngre än 15 år när de ingick äktenskap.

Hur arbetar Svenska kyrkan mot barnäktenskap?

Tillsammans med partners runtom i världen arbetar vi långsiktigt med att motverka strukturella orsaker till barnäktenskap.

Att informera om barns rättigheter, särskilt kring sexuell och reproduktiva hälsa, är er en nyckelfråga. Men även att arbeta mot genusbaserat våld och säkerställa flickors skolgång.

För att stoppa barnäktenskap krävs ett långsiktigt arbete för ungas rättigheter, att barn betraktas som jämlikar och själva har rätt sin kropp. Svenska kyrkan arbetar med politisk påverkan och en förändring av normer och attityder på lokal, nationell och internationell nivå.  

– Min äldsta dotter är 15 och har redan fått två förfrågningar om giftermål men min man och jag har sagt nej båda gångerna. Vi vill att hon ska vara minst 18, men helst 20 år innan hon gifter sig.

Noor Jahan i Bangladesh

Religiösa och kulturella ledare är viktiga i arbetet mot barnäktenskap.

Barnäktenskap som företeelse har inte endast med religion att göra även om de många gånger motiveras utifrån ett religiöst perspektiv. Det är viktigt att inte förenkla problematiken genom att isolera bidragande faktorer, utan se att religion samverkar med andra problem såsom strukturer som sedimenterar ojämlikhet.

Svenska kyrkan har åtagit sig att arbeta för sexuell och reproduktiv hälsa såväl som för rättigheter och genusrättvisa. Vi har antagit olika positioner som tydligt vägleder det internationella arbetet. Där ingår ett arbete mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Läs mer om positionerna här:

Position för genusrättvisa och jämställdhet för Svenska kyrkans internationella verksamhet (pdf, 12 sidor)

Position on Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) (pdf, 12 sidor, på engelska) 

Arbete mot barnäktenskap gör skillnad

Byn Balagram i Bangladesh är ett exempel på att det går att förändra normer och strukturer. Här finns numera en åldersgräns för giftermål, 18 år för flickor och 21 år för pojkar. Här har Svenska kyrkans partner arbetet med utbildning av kvinnor och deras rättigheter, ett långsiktigt påverkansarbete för att minska antalet barnäktenskap.

Noor Jahan ville inte se sina egna eller andas döttrar gå samma öde tillmötes som hon själv som tvingades gifta sig när hon var 14 år. Här har många kvinnor erfarenheter av för tidiga äktenskap som resulterat i ungdomsgraviditeter med svåra förlossningar och medicinska effekter som följd . Läs mer om Noor här.