Ärkebiskopen på DN debatt: "Dags att göra upp med Sveriges koloniala förflutna"

Nyhet Publicerad Ändrad

För att kunna vara trovärdig i frågor som rör mänskliga rättigheter måste Sverige hantera sin historiska skuld till samerna. Inrätta en sannings- och försoningskommission.

”I Sverige talar vi varmt om respekten för mänskliga rättigheter och i internationella fora uppmanar vi andra länder att ta större ansvar. Respekten för mänskliga rättigheter används till och med som ett argument i de svenska strävandena att få en eftertraktad plats i FN:s säkerhetsråd. Men, för att kunna vara trovärdig i frågor som rör mänskliga rättigheter måste Sverige hantera sin historiska skuld till samerna, precis som andra länder med urfolk gör och har gjort.”

Idag skriver ärkebiskop Antje Jackelén och Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan, på DN-debatt om att Svenska kyrkan har del i Sveriges koloniala arv och att staten behöver inrätta en sannings- och försoningskommission så som Sametinget och Diskrimineringsombudsmannen föreslagit.

Sedan 2012 har Svenska kyrkan arbetat med flera publikationer som kartlägger förhållandet mellan kyrkan och samerna.

– Svenska kyrkans arbete med bland annat nomadskoleboken och den kommande vitboken kan vara en början för att läka relationen till samerna, men det behövs mycket mer. Även staten behöver rannsaka sitt historiska agerande mot samerna. Statens kränkningar har haft stora konsekvenser för det samiska folket och enskilda samer, som påverkar än i dag, säger ärkebiskopen. 

Lyssna på Eko-inslaget (1:00 min)

Ärkebiskopen vill se staten försonas med samerna - Nyheter (Ekot)Sverigesradio

I dag går ärkebiskopen Antje Jackelén ut och stöder kravet på en kommission där staten gör upp med sin historia.