Svenska kyrkan stödjer kvinnor i världens första rättegång om sexuellt slaveri

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan och övriga ACT-medlemmar i Guatemala uttrycker sitt stöd och solidaritet med de kvinnor som vittnar i rättegången “SepurZarco” - världens första nationella rättegång om sexuellt slaveri.

Den historiska rättegången där elva mayakvinnor söker rättvisa för de allvarliga brott som begicks emot dem under Guatemalas 36 år långa inbördeskrig inleddes den 1 februari. 

Under flera år under 1980-talet hölls dessa och många andra kvinnor som sexslavar på en militärförläggning. De tvingades laga mat, städa åt militärer och utsattes återkommande för våldtäkter och andra sexuella övergrepp.  

Den 26 februari dömdes två åtalade militärer för sexuellt slaveri. Det är första gången detta brott prövas i en nationell domstol.

”Det systematiska sexuella våldet mot kvinnorna utgör ett brott mot hela mänskligheten och hela det guatemalanska samhället”, slog domare Yassmin Barrios fast. Yassmin Barrios är samma domare som prövade och dömde den före detta presidenten Rios Montt som ansvarig för folkmord.    

Första gången brott om sexuellt slaveri prövas i domstol

ACT-alliansens nationella forum i Guatemala, som Svenska kyrkan stödjer, välkomnar i ett pressmeddelande det outtröttliga och viktiga arbete civilsamhället i Guatemala har genomfört under många år för att dokumentera och säkra de bevis som gör rättegången möjlig.

ACT-alliansens nationella forum i Guatemala välkomnar också det arbete Åklagarmyndigheten i Guatemala har gjort så att fallet SepurZarco nu äntligen prövas i domstol. Det är första gången en nationell domstol prövar brottet om sexuellt slaveri.

Brott mot mänskligheten

I Romstadgan slås det fast sexuellt slaveri är ett brott mot mänskligheten. De länder som har ratificerat Romstadgan är skyldiga att lagföra sådana brott nationellt. Det krävs styrka och mod av de kvinnor som vittnar. Många av dem har tills nyligen inte ens berättat för sina närmast anhöriga vad de utsattes för under inbördeskriget.

Svenska kyrkan stödjer dem i detta, och kommer tillsammans med andra organisationer i det guatemalanska civilsamhället fortsätta arbeta för rättvisa och för att säkerställa att dessa övergrepp aldrig mer upprepas – nunca más!  

"Lären att göra vad gott är, faren efter det rätt är, visen förtryckaren på bättre vägar, skaffen den faderlöse rätt, utfören änkans sak." (Jesaja 1:17)

Se youtube-klipp om Svenska kyrkans arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter i Latinamerika. (12.57 min)