Ärkebiskopens uttalande efter terrordåden i Paris

Nyhet Publicerad Ändrad

De fasansfulla och avskyvärda dåden i Paris väcker sorg, rädsla och vrede. Och mycket medkänsla. Också mina tankar går till de döda, de skadade och deras familjer, med bön om stöd, läkedom och helande. Tankarna går även till beslutsfattare och hjälpare, med bön om kloka beslut och i tacksamhet för varje hjälpande hand. I detta får vi också innesluta terroroffren från Beirut i förrgår och alla de andra som för oss ofta inte blir mer än en flyktigt läst notis.

I vårt närområde har vi på nytt fått bevittna det våld och den terror som så många människor är på flykt ifrån.

Attacken drabbar oss alla, eftersom den är ett angrepp på ett liv i frihet och på grundläggande värderingar och rättigheter. Den hotar det som vårt samhälles liv bygger på.

Därför behöver vi alla svara på den. Inte genom att bekräfta en kultur av hat och polarisering. Utan genom att odla en kultur av mod, medmänsklighet, nästankärlek och glädje över mänsklig gemenskap. Det är det goda som skapar det goda.

Vi vet en del om vad som göder de sammanhang som skapar terrorister. Men mer analys och fler motåtgärder behövs! Åter igen behöver det också sägas: judar, kristna och muslimer tror på en Gud som vill liv och är barmhärtig. Att använda religion för att motivera terror är missbruk av Guds namn.

Kyrkor, synagoger och moskéer måste fortsätta att ihärdigt be och arbeta tillsammans för fred – i och mellan deras trosgemenskaper och i den värld som är allas.  

Livets Gud, vi ber för våra medmänniskor som drabbats av terrorns våld; för alla sörjande, skadade,
för alla som fått nuet och framtiden förstörda.
Vi ber också för alla som har som arbete att stödja och läka,
för dem som kämpar för de skadades liv,
för dem som försöker ge tröst där ingen tröst tycks finnas,
för dem som har ansvar för politisk och andlig ledning.
Vi ber för alla som skapar ljus i mörkret.
Hjälp oss att kämpa och arbeta för ett samhälle
som präglas av medmänsklighet, respekt och nästankärlek.

Du kan följa ärkebiskopen på Twitter:
twitter.com/BiskopAntje

Till Svenska kyrkan i Paris webbplats >>

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter:

Med anledning av terrordåden har Svenska kyrkan i Paris hållit öppet hela dagen. 

Om du är i Paris

Se gudstjänst i efterhand via SR Play >>

Söndagen den 15 november direktsändes gudstjänsten i P1 från Katarina kyrka i Stockholm. Kyrkoherde Olle Carlsson predikar. Gospelkören Helga gospel, Henik Boman och Irma Schultz Keller sjunger. 

Gudstjänst i P1

Om du vill kan du tända ett ljus eller be en bön för de drabbade på vår bönewebb: