Människor dör på tröskeln till Europa – vi måste agera nu!

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan och de övriga nordiska medlemmarna i ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete, uppmanar till omedelbar handling med anledning av flyktingsituationen i Europa.

- Svenska kyrkan har tillsammans med ACT-alliansen nyligen satt igång med humanitära insatser för flyktingar och migranter i Ungern. Vi planerar för att utöka arbetet i regionen, till en början i Serbien och i Grekland, säger Gunilla Hallonsten, internationell chef för Svenska kyrkan.

- Det är av största vikt att flyktingar och migranter som kommer till Europa får ett människovärdigt mottagande samtidigt som människor måste ges skydd i konfliktområden och dess närhet. Det får inte ställas mot varandra!

Uttalandet från de nordiska ACT-medlemmarna

I Europa berömmer vi oss själva för att vara ledande i fråga om värden som demokrati och mänskliga rättigheter. Som organisationer baserade på kristna värderingar anser vi att vi måste agera. Det är dags att omsätta värderingarna i handling.

Vi européer har resurserna att hjälpa, och våra regeringar måste leva upp till sina skyldigheter att behandla alla med värdighet och respekt.

Vi måste hjälpa de drabbade i Europa, både de som är i transit och på hemmaplan. Flyktingar behöver stöd i enlighet med flyktingkonventionen, mänskliga rättigheter och internationell lag.

Den ökande flyktingströmmen är ett resultat av konflikter, fattigdom och krig. Det kan endast lösas genom att gå till botten med grundorsakerna. Att stänga ute människor är ingen lösning. Europa behöver arbeta gemensamt, och de nordiska ACT-medlemmarna har åtagit sig att fortsätta arbetet för mänskliga rättigheter, fred och värdighet för alla, och samtidigt säkerställa möjligheterna att få stanna i sitt hemland.

Gunilla Hallonsten, Svenska kyrkan, Sverige
Bo Forsberg, Diakonia, Sverige
Anne-Marie Helland, Kirkens Nødhjelp, Norge
Jouni Hemberg, Kirkon Ulkomaanapu, Finland
Bjarni Gislason, Hjálparstarf kirkjunnar, Island
Birgitte Qvist-Sørensen, Folkekirkens Nødhjælp, Danmark