Svenska kyrkan utökar stödet till irakiska flyktingar i Jordanien

Nyhet Publicerad Ändrad

För att rädda liv och lindra nöden för nyanlända irakiska flyktingar i Jordanien satsar Svenska kyrkan ytterligare medel för att ge flyktingar mat, sanitet och livsuppehållande sjukvård. Svenska kyrkan har beredskap att skicka specialister på psykosocialt arbete.

FN-organ står utan pengar för att finansiera nödvändiga humanitära insatser. Det fattas livräddande mat, läkemedel och sjukvård. Nyligen tvingades World Food Program att stoppa livsmedelsbiståndet till syriska flyktingar utanför lägren på grund av bristande finansiering.

- Vi bedömer situationen som mycket allvarlig och att den snabbt kan förvärras om inte det internationella samfundet går in med fullskaliga humanitära insatser för flyktingar från både Irak och Syrien, säger Kristina Hellqvist, chef för Svenska kyrkans katastrofarbete.

I slutet av juli hade 30 000 irakiska flyktingar registrerats hos UNHCR i Jordanien. Att uppskatta det totala antalet irakiska flyktingar i Jordanien är svårt.

- Många undviker att registrera sig på grund av risken att bli utvisade. Uppskattningsvis har mer än hälften flytt från IS-kontrollerade områden. Många bär på fruktansvärda upplevelser och barnen är ofta sjuka när de anländer, säger Kristina Hellqvist.

Tillströmningen av flyktingar är en utmaning för landet. Enbart i S:t Mary-kyrkan i Amman, finns cirka 500 irakiska flyktingar och många är barn.

- Både barn och vuxna upplever rädsla och ångest på grund av kriget, otryggheten, hungern och en oviss framtid. Vissa bor direkt på golven i olika centra och kyrkor. Andra bor i lägenheter som hyrs av biståndsorganisationer i väntan på möjlig bosättning i ett tredje land. Väldigt få kommer i fråga för vidarebosättning och det är en process som kan dra ut på tiden i flera år, säger Kristina Hellqvist.

Svenska kyrkan går in med 500 000 kronor för att de närmaste tre månaderna nå minst 220 irakiska familjer i Jordanien med akut sjukvård, mat- och hygienkuponger.Svenska kyrkans insats är medel från kyrkostyrelsens extra stöd till Mellanöstern på sammanlagt 30 miljoner kronor.