Svenska kyrkan i klimatdebatt med finansmarknadsministern

Nyhet Publicerad Ändrad

Regeringen har gett Finansinspektionen i uppdrag att i sina stresstester inte bara se till traditionella, finansiella faktorer utan även ta in klimatriskerna. Det bland annat sa finansmarknadsminister Per Bolund vid ett seminarium som Svenska kyrkan bjöd in till i Almedalen. Se seminariet i efterhand.

Ar finansbranschen redo att anta klimatutmaningen? Den frågan ställde Svenska kyrkan till finansmarknadsminister Per Bolund och branschexperter vid ett seminarium i Almedalen igår.

Svenska kyrkan började ställa om investeringar redan 2009

Svenska kyrkan, som började ställa om sina investeringar redan 2009, påminde om att en kraftsamling inom hela branschen är ett måste, om vi inte ska vandra rakt mot en värld som ingen önskat sig.

– Klimatfrågan är i allra högsta grad en existentiell fråga. Den handlar om hot – som kraftiga stormar, torka och nya konflikter. Men också om möjligheter – den kräver av människan att hon använder sin kreativa kraft för att finna lösningar på en av vår tids största samhällsutmaningar. Det sa Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan, i sitt inledningstal.

SPP:s avgående vd Sarah McPhee och Mats Andersson, vd för Fjärde AP-fonden, speglade viktiga steg som tagits av stora kapitalägare och förvaltare det senaste året.

Det handlar om löften om investeringar i förnybart och energieffektiva lösningar.

Marginella insatser för klimatet

Vissa investerare har också börjat sälja av innehav i bolag som utvinner fossila energikällor, i första hand kol.Men panelen var enig om att det fortfarande är marginella insatser om man ser till allt tillgängligt kapital.

Svenska kyrkan ser mer långsiktigt på risk

Anders Thorendal, finanschef på Svenska kyrkan, betonade att kortsiktiga incitament och den traditionella synen på risk bromsar omställningen.

– Fortfarande belönas förvaltare utifrån sin årliga prestation och den gängse definitionen av risk handlar om avsteg från index – då får man en kort investeringshorisont. Svenska kyrkan har ett mer långsiktigt perspektiv när vi ser på risk.

För oss handlar det om att inte klara vårt tioåriga avkastningskrav, sade Anders Thorendal.

Nya, välkomna initiativ presenterades av Per Bolund. Regeringen har nyligen gett Finansinspektionen i uppdrag att i sina stresstester inte bara se till traditionella, finansiella faktorer utan även ta in klimatriskerna.

Förhoppning att svenska AP-fonder ska vara föredömen

Han hoppas också att de svenska AP-fonderna ska agera föredömen framöver, och hänvisade till riksdagens pensionsgrupps nya lagförslag, som presenterades före midsommar.

Om förslaget klubbas får AP-fonderna i uppgift att integrera hållbarhetsaspekter i all sin förvaltning.

Ett "Bolundavtryck" kan lanseras

För några år sedan lanserade hans företrädare det så kallade Normanbeloppet för att synliggöra fonders avgifter. Bolund var positiv till idén om att lansera "Bolundavtrycket" för att synliggöra fonders klimatpåverkan.Se seminariet Oklara nyanser av grönt – är finansbranschen redo att anta klimatutmaningen? som hölls i Almedalen den 1 juli. Dubbelklicka på bilden för att se filmen på hela skärmen i Youtube (54 min:15 sek)