ALMA-pristagare ger läsglädje i Sydafrika

Nyhet Publicerad Ändrad

Idag tar den sydafrikanska organisationen PRAESA emot ALMA-priset 2015. Svenska kyrkans partner Philani i Sydafrika arbetar tillsammans med PRAESA med läsglädje och läsfrämjande projekt.

Svenska kyrkan och Philani har arbetat tillsammans sedan 1988 för att ge barn förutsättningar till en god hälsa och utbildning. Philani samarbetar med ALMA-pristagaren PRAESA i ett projekt för läsglädje och läsfrämjande, Nal'ibali. 

”Nal’bali” betyder på språket isixhosa ”här är din berättelse”.

Läsglädje på "lyckliga onsdagar"

I förskolor och grundskolor uppmuntras barn dagligen att läsa, lyssna till och själva dela berättelser.Varje onsdag kommer volontärer till Philanis förskolor och läser tillsammans med barnen. Dessa onsdagar kallar barnen ”Happy Wednesdays”, lyckliga onsdagar.

”Nal’ibali” arbetar med att stärka barns självkänsla, egen förmåga och lust att läsa och lära.

–  På Philani jublar vi över att ALMA-priset tilldelats PRAESA. Varje dag är leken och läsglädjen centrum i både mentormammornas arbete med familjerna, och i förskolornas pedagogik.  Det säger Herman Hallonsten, Svenska kyrkans medarbetare på Philani.

Läsning avgörande för barnens utbildning

Herman Hallonsten fortsätter: 

–  Leken stärker relationen mellan mamma och barn, och läsningen är avgörande för att barnen ska kunna tillgodogöra sig utbildning. Varje barn - varje Pippi, Emil och Ronja - i Sydafrikas utsatta områden ska ha lika och rättvisa möjligheter till en bra framtid.

PRAESA och ”Nal’ibali” vill bidra till att skapa ett samhälle i Sydafrika där daglig läsning är en del av barns och ungdomars liv och kultur. Barn som är motiverade till egen läsning får bättre möjligheter i skola, på arbete och till högre utbildning.

ALMA-priset en uppmuntran för Sydafrikas barn och unga

–  Att ALMA-priset går till PRAESA är uppmuntran för Sydafrikas barn och unga. De lider av ett utbildningssystem i kris, i strid med Mandelas vision om ett samhälle byggt på utbildning, jämlikhet och socioekonomisk rättvisa, säger Herman Hallonsten.

– Problemen visar att arvet från apartheid är starkt och att en frisk demokrati kan bara byggas när barn och unga får tillgång till bra utbildning. På Philani delar vi glädjen med vår samarbetspartner PRAESA och blir ytterligare stärkta i vårt helhetsarbete för barns hälsa, utbildning och rätt till gemenskap.  

ALMA-priset (Astrid Lindgren Memorial Award) är världens största och viktigaste barn- och ungdomslitteraturpris med en prissumma på fem miljoner kronor. 

Juryns motivering:

Med läsglädjen som ledstjärna ger PRAESA unika möjligheter för barn och ungdomar i Sydafrika att få tillgång till litteratur.

Kreativa läs- och berättarprojekt skapar sociala sammanhang och gör litteraturen levande på flera språk.

PRAESA visar genom sitt enastående arbete hur avgörande böcker och berättande är för att berika barns och ungdomars liv. 

Mer om ALMA-priset >>

ALMA-priset