Rapport: Generell välfärd – inte bara för svenskar

Nyhet Publicerad Ändrad

Generella välfärdssystem minskar fattigdom effektivare än stöd som riktas specifikt till de som lever i fattigdom. Sverige har stora möjligheter att dela med sig av erfarenheter om varför och hur generella system kan byggas upp. Tyvärr tar vi inte vara på det, visar rapporten ”Inte bara för svenskar – om generell välfärd som mål i Sveriges utvecklingssamarbete” som Svenska kyrkan presenterar idag.

Med anledning av rapporten har Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan och Gunnel Axelsson Nycander, policyrådgivare i hållbar försörjning skrivit en debattartikel som publicerats på Biståndsdebatten.se.

Läs hela artikeln här >> 

Rapporten, som skrivits av Mats Wingborg, visar att barnbidrag, allmänna pensioner och andra sociala stöd ger tydliga effekter på undernäring, hälsa och barns skolutbildning. En rad länder i Asien, Afrika och Latinamerika är i färd med att bygga upp sociala trygghetssystem, och stöd till denna utveckling får allt större utrymme i utvecklingsbiståndet – internationellt såväl som i Sverige. 

I de flesta länder dominerar behovsprövade stöd som är särskilt riktade till de mest utsatta. Det är också den modell som förespråkas av bland annat Världsbanken. Den svenska erfarenheten visar emellertid att generella trygghetssystem minskar fattigdom och ojämlikhet mer än vad selektiva system gör. Den generella välfärdsmodellen har också flera andra fördelar.

Ladda ner hela rapporten Inte bara för svenskar – om generell välfärd som mål i Sveriges utvecklingssamarbete >>