Omedelbara insatser för drabbade i Nepal

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan anslår 1 miljon kronor till omedelbara insatser för de som drabbats av jordbävningen i Nepal, och har beredskap att skicka ut specialister på psykosocialt arbete.

Obs! Denna nyhet uppdateras inte. Följ våra katastrofinsatser här >>

Du som arbetar med insamling i församlngen hittar en kollektvädjan på Svenska kyrkans intranät >>

Jordbävningen som lördag 25 april drabbade västra delen av Nepals huvudstad Kathmandu mätte 7.9 på Richterskalan och är den starkaste i regionen på 81 år.

Förödelsen är enorm, dödstalen fortsätter att stiga och de mänskliga behoven är mycket stora. Sjukhusen är överfulla, tusentals människor är hemlösa och tvingas sova på gatan. 

Svenska kyrkan finns på plats genom det internationella nätverket ACT Alliance, och kan på kort varsel skicka ut personal för psykosociala insatser.

De mest akuta behoven för de drabbade är mat, vatten, filtar, kläder, medicin, tält och psykosocialt stöd. Dessutom behövs sökteam och spårhundar för att leta efter offren. 

Sms:a ”Nepal” till 72905 så ger du 100 kronor till de drabbade i Nepal.

Bidrag kan också ges via PG 90 01 22-3 eller BG 900-1223,märk gåvan "NEPAL".

Ge direkt via sms