Ny rapport om det låsta läget i Gaza och vägen framåt

Nyhet Publicerad Ändrad

Det internationella samfundet bidrar till Gazabornas lidande genom att inte få till stånd återuppbyggnaden av Gaza. Våldet kommer trappas upp igen, om inget drastiskt sker. Det konstaterar Svenska kyrkan tillsammans med 39 andra organisationer i en ny rapport.

Rapporten Charting a New Course: Overcoming the stalemate in Gaza (pdf, 30 sidor) sammanfattar situation sedan kriget i Gaza sommaren 2014.  

En kortare version av rapporten (pdf, 6 sidor) finns här >>

Bakom rapporten står Svenska kyrkan tillsammans med bland andra Diakonia, Individuell Människohjälp, Kvinna till kvinna, Oxfam och Rädda Barnen. 

Gaza har fått en fjärdedel av utlovat stöd

För sex månader sedan utlovade det internationella samfundet 3,5 miljarder US-dollar till återuppbyggnaden av Gaza. I Gaza har 19 000 bostäder samt sjukhus och skolor förstördes under 51 dagars bombningar. 100 000 personer är fortfarande hemlösa, många av dem barn.

Bara 27 procent av de 3,5 miljarder US-dollar som utlovades har kommit in.

Blockad stoppar tillgången till byggnadsmaterial

Men bristen på pengar är inte den enda utmaningen; många av projekten som trots allt har finansiering har inte kunnat genomföras eftersom blockaden gör det omöjligt att få tillgång till material.   

Beskjutningarna har fortsatt

Sedan vapenvilan har våldet mot den civila befolkningen fortsatt. Vid fler än 400 tillfällen har Gaza beskjutits av Israel. Under samma tid har fyra raketer avfyrats från Gaza mot Israel.  

Rapporten understryker att utan ytterligare insatser och ett nytt förhållningssätt från omvärlden kommer våldet att ta överhanden igen.

Istället för att anpassa sig till blockadens begränsningar och olagligheter, vilket nu sker, måste omvärlden insistera på ett slut på blockaden.

- Situationen i Gaza är ohållbar. EU och internationella samfundet måste ta sitt ansvar och agera snabbt, annars riskerar vi ett nytt krig inom en snar framtid. Våldsspiralen måste stoppas, återuppbyggnaden måste prioriteras av alla parter och blockaden måste hävas, säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

Uppmaningar till det internationella samfundet

Rapporten lyfter bland annat fram:     

  • Parterna bör genast återuppta förhandlingar för långsiktig vapenvila. Det handlar om att få en hållbar rekonstruktion av Gaza och konfliktens grundorsaker. Vapenvilan måste också skapa säkerhet för både israeler och palestinier.
  • Israels blockad av Gaza måste hävas. Internationella samfundet bör sätta en tidsplan för detta.
  • Håll alla parter ansvariga för brott mot folkrätten, kräv skadestånd för förstört bistånd och säkerställ att eventuella vapenavtal och avtal med företag inte bidrar till brott mot folkrätten.
  • Påskynda återuppbyggnaden och insistera på tillgång till nödvändigt material i enlighet med folkrätten.
  • Bygg upp och stimulera Gazaremsans ekonomi, stötta steg mot ett samlat palestinskt styre över Gaza och Västbanken och insistera på att palestinska politiska aktörer prioriterar uppbyggnaden av Gaza.
  • Åberopa Egyptens skyldighet att släppa igenom humanitära leveranser.