Julkampanjen gav 39 miljoner kronor! 

Nyhet Publicerad Ändrad

Tack vare gemensamma goda krafter har 39 miljoner kronor i gåvor kommit in till Svenska kyrkans internationella arbete under julkampanjen "Låt fler få fylla fem".

När alla insamlade medel under julkampanjen registrerats överträffar resultatet alla förväntningar: Drygt 39 miljoner kronor har kommit in, vilket är ett tecken på starkt engagemang!

Årets kampanjresultat är högre än de senaste åren, något som både kan förklaras av de lokala kampanjaktiviteter som skapas av församlingarna runt om i Sverige och av kampanjbudskapet Låt fler få fylla fem, som handlar om att alltför många barn i världen dör före sin femårsdag. I Afrika söder om Sahara rör det ett barn av tio.  

Tack vare det goda insamlingsresultatet kan vi nå ännu fler människor i utsatthet via Svenska kyrkans internationella arbete.  

Svenska kyrkans julkampanj pågår årligen mellan första advent och trettondedag jul.