Filippinerna klarade tyfonen bättre än väntat

Nyhet Publicerad Ändrad

Lärdomar från förra årets tyfon och massiv evakuering har gett effekt. Filipinerna klarade tyfonen som svepte in över landet 6-8 december betydligt bättre än förra årets tyfon.  Behovet av akut hjälp är mindre men det är fortfarande viktigt att ge stöd till återbyggnad.  

Svenska kyrkan får goda nyheter från våra samarbetspartners i Filippinerna. Tyfonen Hagupit ställde till mindre förödelse än väntat.    

Inför årets tyfon evakuerades över 700 000 människor och skolor och hamnar stängdes.  De flesta har nu kunnat återvända hem.

Nu behövs stöd till självförsörjning
Även om en del bostäder och infrastruktur har skadats har regeringen meddelat att man inte behöver akut hjälp med mat eller andra förnödenheter. Stödet kan därför redan nu inriktas på återuppbyggnad och självförsörjning.   

-  Stort tack för alla gåvor som vi fått in till vårt arbete! Nu fortsätter vi kampen för att människor ska få tillbaka sina hem, sin försörjning och hoppet om en ny framtid. Det säger Jonna Stockman, insamlare för Svenska kyrkans internationella arbete.  

Samarbetet har gett god effekt
FN-organet OCHA konstaterar dagarna efter tyfonen att samarbetet mellan biståndsorganisationer, lokalbefolkning och landet självt efter förra årets tyfon har gett god effekt.

Det arbetet är en delförklaring till att läget inte är så svårt i år som förra året.  Men årets tyfon blev också mindre kraftig än orkanen Haiyan i november 2013.  

Fiskerinäringen och jordbruket i Filippinerna har drabbats hårt också i år, och det handlar i många fall om samma områden som under förra årets katastrof.  Därför är stödet till självförsörjning så viktigt.  

Klimatförändringarna gör Filippinerna extra utsatt
Världens klimatförändringar leder till extremt väder och ökad risk för nya väderkatastrofer. Filippinerna är ett lågslättsland och är därför extra utsatt när havsnivåerna stiger, medeltemperaturen höjs och kraftiga regnfall och tyfoner slår till.  

I katastrofberedskapen ingår att bygga bättre hus på säkrare mark och att plantera  mangroveträd längs kusten som fungerar som en buffert vid extrema väderförhållanden.       

Varmt tack för gåvor efter tyfonen i Filippinerna 6-8 december!

Vi kan till vår glädje konstatera att det inte behövs mer akut hjälp.

Återuppbyggnadsarbetet är viktigt och vi stöder redan katastrofberedskap och självförsörjningsprojekt i Filippinerna. Vi behöver inte mer gåvor till det arbetet just nu.  

Varmt välkommen att bidra med en gåva till vårt allmänna katastrofarbete  >>

Ditt stöd gör det möjligt för oss att snabbt vara på plats och fördela dina gåvor där de bäst behövs!

Tack för hjälpen! Välkommen att ge till katastrofarbetet!