Svenska kyrkan fördömer attack mot synagoga i Jerusalem

Nyhet Publicerad Ändrad

Med bestörtning och förtvivlan nås vi av nyheten om attacken på judiska israeler som samlades till bön i synagogan i Har Nof, i Jerusalem. 

Våra omtankar och böner är med de familjer som nu har mist nära och kära.  

Att ledare för Hamas och andra extremiströrelser välkomnat dessa mord på oskyldiga människor är avskyvärt och behöver fördömas av alla fredssträvande krafter i regionen. 

Våld och motvåld föder bara hopplöshet och underminerar utsikterna till en varaktig, rättvis fred mellan Israel och Palestina.

Vi vädjar därför  till Israels regering och den palestinska myndigheten att agera med besinning för att förhindra en fortsatt våldsspiral.  

Det internationella samfundet behöver genast agera för att på nytt få igång fredsförhandlingar mellan båda parter. 

Våldets väg erbjuder ingen lösning på den konflikt som nu har pågått i många årtionden.  Endast förhandlingar med syfte att skapa två livskraftiga stater, sida vid sida, med internationellt erkända gränser, kan erbjuda en väg framåt.  

Erik Lysén Internationell chef för Svenska kyrkan