Debattartikel om kristna och andra religiösa minoriteters situation i norra Irak

Nyhet Publicerad Ändrad

"Svenska kyrkan uppmanar svenska politiker och migrationsmyndigheter att stå upp för förföljda religiösa minoriteters rätt och möjlighet att söka en fristad i Europa, även i Sverige". Det skriver kyrkostyrelsens presidium Antje Jackelén, Wanja Lundby-Wedin och Mats Hagelin i dag i Svenska Dagbladet.


Artikeln i sin helhet:


En humanitär katastrof utspelar sig i norra Irak. Vi ser en skoningslös förföljelse av religiösa minoriteter. I staden Mosul har i princip hela den kristna delen av befolkningen fördrivits. För första gången sedan 400-talet firas det inte längre kristna gudstjänster i staden.

Den framryckande islamistiska milisen vill utplåna alla religiösa minoriteter, flera av dessa grupper har levt i regionen i tusentals år och tillhör områdets DNA. Många människor har misshandlats och dödats. Över 1,5 miljoner människor bedöms vara på flykt. En FN-strategi är nödvändig för att kunna bygga fred och säkerhet i regionen, till att börja med genom skapandet av en skyddszon.

I det akuta läget kan inte allt ansvar läggas på länderna i Mellanöstern som redan nu tar hand om miljontals flyktingar. Svenska kyrkan uppmanar svenska politiker och migrationsmyndigheter att stå upp för förföljda religiösa minoriteters rätt och möjlighet att söka en fristad i Europa, även i Sverige.

Idén om etniskt eller religiöst rensade stater är inte bara orealistisk, antidemokratisk och livsfientlig. Den strider också mot den kristna övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och därför har lika värde. De mänskliga fri- och rättigheter som världssamfundet har enats kring måste försvaras.

Det finns en särskild relation mellan troende i den världsvida kyrkan. I kraft av det kristna dopet är vi delar av en och samma kropp. Samtidigt är det ett självklart uttryck för kristen tro och solidaritet att vi fördömer allt våld i regionen, oavsett vilken minoritetsgrupp det drabbar. Den fruktansvärda situationen för utsatta yezidier, kristna, sufier, mandéer, turkmener och andra minoriteter får inte användas som ett slagträ för att polarisera mellan kristna och muslimer.

Den muslimska världens främsta ledare har kraftfullt fördömt våldet och förföljelsen, där ju också muslimer är bland de drabbade. Som Munib Younan, en luthersk biskop i regionen och tillika ordförande i Lutherska världsförbundet, har sagt angående Mellanösterns kristna: "Vi är inte rädda för att leva i ett muslimskt samhälle - det har vi gjort i århundraden - men vi är rädda att leva i ett monolitiskt samhälle".

De religiösa minoriteternas rätt och möjligheter att stanna kvar i landet borde vara självklara. Verkligheten är annorlunda: för många finns inga andra alternativ än att lämna. När människor som utsätts för förföljelse tvingas att söka en fristad i ett annat land har de rätt att göra det.

Svenska kyrkan deltar i arbetet med akuta humanitära insatser, i första hand med att ge fler människor trygghet och skydd samt tillgång till vatten, mediciner, sjukvård och tillfälliga bostäder. Vi finns med i det konkreta hjälparbetet och i det globala ekumeniska nätverket för att försöka få stopp på våldet och främja en fredlig utveckling i regionen. Under lång tid har Svenska kyrkan arbetat med frågan om rätten till asyl för dem som hotas av förföljelse på grund av sin religion. Genom Sveriges kristna råd har vi tillsammans med andra kristna samfund uppvaktat regeringen i denna fråga, nu senast i juni månad.

Att religiös tillhörighet kan leda till dödshot är nu allt för uppenbar. Svenska kyrkan förväntar sig att detta omedelbart kommer att återspeglas i Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslutsfattande. Vi välkomnar Migrationsverkets nya rättsliga kommentar angående situationen i Irak (2014-08-15). Verket menar dock att det kan finnas internflyktsalternativ att hänvisa till, vilket är tveksamt i det rådande högst oförutsägbara säkerhetsläget.  

• Vi vill därför se ett moratorium för alla utvisningar till Irak tills situationen har stabiliserats.

• Vi vill även att Migrationsverket mot bakgrund av den nya säkerhetssituationen tar initiativ till en ny ex-officio prövning för de irakier från religiösa minoriteter som fått avslag på sin ansökan om asyl men som fortfarande befinner sig i Sverige eftersom deras utvisning inte gått att verkställa.

• Vi uppmanar regeringen att verka för lagliga möjligheter för skyddsbehövande att ta sig till Europa. En kraftig ökning av EU:s kapacitet för vidarebosättning behövs liksom gemensamma ansträngningar för att säkra vägar för skyddsbehövande ut ur konfliktområdet. På sikt behövs en aktivering av EU:s massflyktsdirektiv för att få till stånd ett gemensamt ansvarstagande i Europa.  

Det finns inga enkla lösningar på de konflikter som rasar i regionen. Men människor måste ges chans att fly och finna säkerhet från det inferno som utspelar sig i Europas grannskap. I Mellanöstern finns de kulturella och religiösa rötter som gett Europa så mycket näring. Det är vårt gemensamma ansvar att motverka våld och odla hopp.  

Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan och kyrkostyrelsens ordförande
Wanja Lundby-Wedin, kyrkostyrelsens förste vice ordförande
Mats Hagelin, kyrkostyrelsens andre vice ordförande