Kyrkornas världsråd vädjar för kristna i Irak

Nyhet Publicerad Ändrad

Hundra tusen kristna och andra religiösa minoriteter har tvingats fly extremistiska IS, Islamiska staten, i norra Irak. Kyrkornas världsråd ber i ett brev till sina medlemmar och partners om stöd och påverkansarbete för att säkerställa skydd för utsatta grupper i området. De flyende går ifrån sina hem och egendom och behöver humanitär hjälp.

I brevet skriver man bland annat:

”Den kaldeiska patriarken av Babylon, Louis Raphael Sako, skrev tidigare idag att ISIS (IS) i onsdags utförde ett granatangrepp som har drivit 100 000 kristna från sina hem och byar. De flesta har flytt till fots mot kurdiska städer där de hoppas finna skydd. Bland de flyende finns sjuka, skadade, äldre, spädbarn och gravida kvinnor. ”

- Vi är oroliga över att människor tvingas på flykt på grund av sin tro. Vi har följt utvecklingen en tid och vår oro blir större allteftersom tiden går. I dagsläget bidrar Svenska kyrkan via sin partner i norra Irak, med mat vatten medicin och andra förnödenheter för flyktingarna. Men på lång sikt är det viktigt att världssamfundet reagerar, säger Erik Apelgårdh, tf. internationell chef i Svenska kyrkan.

Kyrkornas världsråd skriver att man har uppmanat FN:s generalsekreterare, Ban Ki Moon, att göra allt för att få slut på våldet i Irak och säkerställa skydd och stöd för upprätthållandet av deras mänskliga rättigheter, inklusive religionsfrihet.

Läs hela brevet här (engelska)>>