Svenska kyrkan i Almedalen

Nyhet Publicerad Ändrad

Under Almedalsveckan i Visby bjuder Svenska kyrkan in till seminarier och samtal om bland annat ungas psykiska (o)hälsa och social-, global- och etisk hållbarhet. Ärkebiskop Antje Jackelén medverkar i tio seminarieprogram.

Svenska kyrkan som politisk aktör eller inspiratör? Det kvinnliga ledarskapets utmaningar. Surrogatmödraskap och barnets bästa  och Etisk hållbarhet – vad är en människa värd?  är bara några av seminarierubrikerna. 

De flesta seminarierna kan du se även i efterhand på vår webbplats >>

Stefan Löfvén, Kent Persson och Birgitta Ohlsson är några av de partiföreträdare som kommer till domkyrkan för förtroliga samtal.

Internationella stolen bjuder in representanter från Sveriges ledande partier för samtal om det internationella utvecklingsarbetet, mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt Sveriges politik för global utveckling.

Läs allt om Svenska kyrkan under Almedalsveckan här >>  

Ett sjuttiotal ideella organisationer manifesterade i Visby på tisdagen för mångfald och öppenhet. Svenska kyrkan finns med bakom det gemensamma uttalandet:  

”I ett samhälle där vissa invånare utesluts, oavsett om det sker på grund av religion, etnicitet, ursprung eller något annat, tappar demokratin styrka och legitimitet. När nazism och rasism är på frammarsch måste vi demokratiska aktörer visa var vi står.” 

Bakom markeringen stod även organisationer som Fryshuset, Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Riksteatern, RFSL, Islamiska förbundet och IOGT-NTO. 

Manifestation för mångfald

Pressmeddelande

Läs mer om Manifestation för öppenhet och mångfald >>