Ärkebiskopen: Sverige bör agera tydligare för eliminering av kärnvapen

Nyhet Publicerad Ändrad

Det finns ett stort och brådskande behov av nedrustning och eliminering av kärnvapen, skriver ärkebiskop Anders Wejryd i ett brev till utrikesminister Carl Bildt. Han uppmanar Sveriges regering att ta en mer framträdande roll i detta arbete.

Svenska kyrkan och Kyrkornas världsråd har länge arbetat för en kärnvapenfri värld och deltar vid det viktiga förberedelsemötet om kärnvapennedrustning som just nu pågår vid FN i New York.

Mötet just nu är ett förmöte inför 2015 års stora uppföljningskonferens om ickespridningsavtalet Non-Proliferation Treaty, NPT.

Kyrkornas världsråd höll ett möte med Sveriges förhandlingsdelegation i New York den 5 maj för att diskutera Sveriges roll för kärnvapennedrustning.

Som uppföljning av detta möte uppmanar ärkebiskopen i sitt brev Sveriges regering att på ett tydligare sätt uppmärksamma de humanitära konsekvenserna av kärnvapen, som ett primärt skäl till att aktivt arbeta för att de elimineras.

Sverige uppmanas också att aktivt delta vid den 3:e uppföljningskonferensen om kärnvapnens humanitära effekter som Österrike bjudit in till den 8-9 december 2014.

Ärkebiskopen efterfrågar i brevet även ett möte mellan honom och Carl Bildt för att följa upp FN-konferensen som hålls just nu och samtala om hur Sverige kan stärka sitt arbete för global fred och nedrustning.

Ärkebiskopens brev till utrikesministern är en del av en gemensam aktion tillsammans med Kyrkornas världsråds medlemskyrkor.

Läs mer om arbetet mot kärnvapen i världen och Svenska kyrkans och Kyrkornas världsråds engagemang i policyrådgivare Niklas Eklövs blogg.