Svenska kyrkan sätter press på Stora Enso

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 9 mars sände TV4:s Kalla Fakta en granskning av Stora Ensos verksamhet i Pakistan som visade att barnarbete förekommer i leverantörskedjan. Som aktieägare i Stora Enso krävde Svenska kyrkan bolaget på en handlingsplan och löfte om oberoende granskning av arbetet för att säkerställa barnens bästa.

Uppdatering (juni 2014): Sedan april 2014 finns inte bolaget längre i fonden Ethos aktiefond Sverige. Svenska kyrkan kommer dock att fortsätta dialogen med bolaget och göra en ny bedömning under hösten 2014 då ny vd väntas tillträda.

Stora Enso har utlovat mer resurser till hållbarhetsarbetet framöver och när det gäller Pakistan beslutade de under våren att avbryta inköpen från just soptipparna. Risken för barnarbete i andra delar av leverantörskedjan är dock fortfarande stor .  

(mars 2014) Genom Ethos aktiefond Sverige är Svenska kyrkan aktieägare i Stora Enso. Bolaget äger 35 procent i pakistanska Bulleh Shah som tillverkar förpackningar av återvunnet papper och kartong som delvis kommer från soptippar där barn arbetar.

- Stora Enso uppger att de har en hög ambitionsnivå när det gäller att bekämpa barnarbetet och att de har ett kompetent team på plats. Vi har uppmanat dem att låta en oberoende granskare, med hög kompetens och trovärdighet i barnrättsfrågor, utvärdera arbetet inom en rimlig tid för att bekräfta resultat och styrka att åtgärderna hela tiden har barnens bästa för ögonen, säger Sara Nordbrand, som arbetar med hållbara investeringar på Svenska kyrkan. 

Upptäckte barnarbete i leverantörskedja
Stora Enso har de senaste åren expanderat på tillväxtmarknaderna där skyddet för mänskliga rättigheter är svagt. 2012, innan företaget gick in i Pakistan, lät de en extern organisation kartlägga riskerna och insåg att det förekom barnarbete längre ner i leverantörskedjan. Kalla Faktas granskning visar att det handlar om barn, vissa bara fyra år gamla, som sorterar skräp för återvinning på soptippar för 60 öre i timmen. Allt för att bidra till sina familjers överlevnad. 

Stora Enso uppger att det samägda bolaget Bulleh Shah prioriterar frågan om barnarbete i sitt hållbarhetsarbete. De utbildar leverantörer i frågorna och får dem att skriva på en uppförandekod. På sikt planerar de insatser på landsbygden och på soptipparna där råvaran samlas in. De undersöker också möjligheten att skapa ett forum för flera aktörer som kan agera tillsammans.  

Byta leverantör inte alltid rätt
- Barnarbete är ett symptom på fattigdom. Att bara byta leverantörer kan verka handlingskraftigt men man måste analysera vad konsekvenserna blir och ha barnens bästa för ögonen när man agerar, säger Sara Nordbrand.

- För att nå framgång behöver lokala organisationer, skolor och barnens föräldrar involveras i ett långsiktigt arbete som även berör fattigdomsbekämpning mer brett. Tidigare erfarenheter visar att det är helt avgörande att familjens ekonomi inte försämras när barnet sätts i skola, fortsätter hon. 

Följer Stora Ensos agerande
Flera rapporter har publicerats om Stora Enso de senaste åren, bland annat om bolagets arbete i Kina. Sedan en tid tillbaka bedriver därför Svenska kyrkans nationella nivå en aktiv ägardialog med bolaget, tillsammans med förvaltare, för att se till att företaget arbetar proaktivt och gediget med människorätts- och miljöfrågor. 

- Vi följer Stora Ensos agerande, både i Kina och i Pakistan. Gör vi bedömningen att vi inte får gehör för våra krav eller om vi tycker att framstegen är för långsamma så överväger vi att sälja av innehavet, säger Sara Nordbrand.