Sveriges interreligiösa råd: Religionsfriheten attackeras

Nyhet Publicerad Ändrad

World Interfaith Harmony Week är en av FN utlyst vecka som firas över hela världen den första veckan i februari varje år. Sveriges interreligiösa råd har gjort ett uttalande i anslutning till veckan för att sätta ljuset på hatbrotten mot religiösa institutioner.

Skändning av och hatbrott mot moskéer, kyrkor och judiska institutioner som nyligen uppmärksammats i media, speglar den ökade fientligheten mot troende människor som förekommer i Sverige.

Uppmanar till effektivare försvar av religions- och trosfrihet
Vi upplever att det är själva religionsfriheten och yttrandefriheten som attackeras. Att bevara och förstärka dessa centrala mänskliga rättigheter är mycket angeläget.

I anslutning till UN Interfaith Harmony Week vill Sveriges interreligiösa råd uppmana till effektivare skydd och försvar av religions- och trosfrihet.

Den senare tidens händelser visar att det nazistiska hakkorset blivit en symbol för religiös intolerans, främlingsfientlighet och rasism.

Flertalet av de flyktingar som kommit till Sverige under senare år har ofta flytt undan förföljelse på grund av religion.

I grunden står religion för samhörighet och fred, men utnyttjas och missbrukas gång på gång som maktmedel i politiska konflikter.

Interreligiöst råd mötesplats mot antisemitism och islamofobi
Sveriges interreligiösa råd fungerar som en mötesplats för religiösa ledare och vill utgöra en enad röst gentemot antisemitism, islamofobi och all annan religionsfientlighet i Sverige.

I ett demokratiskt samhälle har alla skyldighet att försvara religionsfriheten och därför uppmanar vi både myndigheter och allmänheten att öka sina ansträngningar att tillsammans förhindra attacker mot religions- och trosfriheten.

Sveriges interreligiösa råd

Ladda ned hela uttalandet>>