Rebecca är utsänd för att stärka barnen

Nyhet Publicerad Ändrad

Rebecca Horn är psykolog och arbetar i ett flyktingläger i Sydsudan, utsänd av Svenska kyrkan till Lutherska världsförbundet. Hennes arbete i lägret går ut på att stärka barns rättigheter och att få in ett så kallat psykosocialt tänkande i arbetet med barn och ungdomar.

Det har börjat skymma och Rebecca Horns långa arbetsdag närmar sig sitt slut. Vi befinner oss i ett flyktingläger i Maban, ett område i Sydsudan nära gränsen till Sudan.I ett flyktingläger handlar tillvaron mycket om att få sina mest nödvändiga behov tillgodosedda: att få mat för dagen, tak över huvudet och att hålla sig frisk.Människor har behov som inte bara är materiella

Det är lätt att glömma att människor har fler behov, som inte bara är materiella och fysiska, utan känslomässiga, sociala och kulturella. Behov som också måste tillgodoses för att man ska må bra.För Rebeccas del handlar arbetet mycket om att förändra människors inställning.

Arbetar för att barnen ska bli lyssnade på

– Det ligger i kulturen här att man oftast inte lyssnar på barnen, eller ger barnen en chans att uttrycka sina tankar och känslor, så vi har en lång väg att gå innan lärare och annan personal låter barn göra sin röst hörd. Men vi är på god väg, berättar Rebecca.

Rebecca arbetar med att utbilda nyckelpersoner, handleda dem så att de i sin tur utbildar lärare och andra som arbetar med barn, utbilda om workshop i "aktivt lyssnande" så att vuxna ger respons på ett sätt som gör att barnen uppmuntras att förklara och utforska sin situation.

Fascineras över människors förmåga till återhämtning

– Folk är verkligen genuint intresserade. Lärarna, som själva är flyktingar, uppskattar att få lära sig hur man kan arbeta med barn för att de ska må bra och växa som människor, säger Rebecca.

Rebecca fascineras av människors inneboende förmåga till återhämtning, något hon hela tiden får se prov på i Maban.

– Hemma i England kan även små motgångar göra att människor har svårt att gå vidare i livet. Här har människor drabbats av oerhörda svårigheter, förlorat sina hem, sina ägodelar, familjemedlemmar och ändå klarar de av att gå vidare i livet, att planera framtiden och se positivt på tillvaron.

– I den del av Sudan som flyktingarna kommer ifrån är utbildningsnivån mycket låg. Därför tar flyktingarna varje chans att låta sina barn gå i skolan, berättar Rebecca. 

Intervjuad av Katarina Ottosson, utsänd av Svenska kyrkan till Kenya.

EU-pengar till utsatta barn i Sydsudan
En del av de pengar som EU fick genom Nobels fredspris 2012 har gått till det arbete för utsatta barn i Sydsudan som Svenska kyrkan stödjer. Många av dem är i riskzonen för att rekryteras som barnsoldater. EU-pengarna används till utbildning för flyktingbarnen. Att de kan läsa och skriva och försörja sig bidrar till utveckling och fred i Sydsudan. Behoven är väldigt stora: bara vart femte barn i Sydsudan börjar skolan två av hundra barn går ut grundskolan