Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Varabygdens församling Besöksadress: Sveagatan 7, 53431 Vara Postadress: Box 124, 53422 Vara Telefon: +46(512)797280 E-post till Varabygdens församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Varabygdens församling

Vid årsskiftet blev Vara pastorat Varabygdens församling. Istället för församlingar finns det sex verksamhetsplatser där verksamheten utgår från församlingshemmen: Kvänums församlingshem, Larvs församlingshem, Levene församlingshem, Södra Kedums kyrka, Vara församlingshem och Vedums församlingshem.

Alla hälsas välkomna att deltaga i Svenska kyrkans gudstjänster och aktiviteter. Vi ser det som en förmån att få möta människor mitt i livet, i glädje och i svårigheter. Vi har diakoner och präster som är bra på att hjälpa till.
Varje vecka, i regel fredag, finns det information om kommande gudstjänster i NLT. Längre planering för vår verksamhet finns med i KYRKNYTT (utg. 4 gånger/år). 

 Välkommen att dela gemenskapen. 

 

Aktuellt från Varabygdens församling

Kontakta Varabygdens församling

Kansli:
0512-79 72 80
Dop, vigslar, konfirmation, bokning av lokal och övriga
frågor som rör församlingsverksamheten.

 

Besöksadress:
Sveagatan 7, Vara

Telefontid mån–fre: kl. 8–12
Besökstid mån–fre: kl. 9–12


Postadress:
Box 124
534 22 Vara

E-post till Varabygdens församling

 

Kyrkoherde
Leif Nordlander
Direkt: 0512-79 72 82 Mobil: 073-373 3001

Epost till Leif Nordlander

 
Kyrkogårdsförvaltningen:
0512-79 72 90
Ärenden som rör begravningsverksamheten.

 

Jourhavande präst:
Akutjour varje natt 21–06
Telefon: 112

Läs mer här.