Kansli
Foto: Madelen Zander /Ikon

Kontakta församlingskansliet

Församlingskansliet hjälper dig med bokning av dop, vigslar, konfirmation, lokaler och frågor som rör våra verksamheter.

Församlingskansliet

Församlingskansliet ansvarar för bokning av dop, vigslar, konfirmation, lokaler och frågor som rör församlingsverksamheterna. 

VÄXELTELEFON: 
0512-79 72 00 

Ring detta nummer för att nå alla församlingens verksamheter. Du kopplas vidare via knappval. 

Direkttelefon:
0512-79 72 80

Ring direkt för ärenden som rör dop, vigslar, konfirmation, lokaler och församlingsverksamheterna. 

E-post: 
varabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se


Skickar du e-post till församlingsmailen förmedlas det till rätt mottagare. Du når även enskild personals e-post via kontaktsidan.

Postadress:
Varabygdens församling
Box 124
534 22 VARA 

Besöksadress:
Sveagatan 7, Vara

Öppettider

för telefonsamtal helgfria dagar: 

måndag kl 8 -12

tisdag kl 13 - 15

onsdag kl 8 -12

torsdag kl 8 - 12

för besök helgfria dagar:

måndag kl 9 -12

tisdag kl 13 - 15

torsdag kl 9 - 12

Kontakt med kyrkogårds- och fastighetskansliet samt församlingspersonal och ledning

Kontakta kyrkogårds- och fastighetskansliet

Kyrkogårds- och fastighetskansliet ansvarar för ärenden som rör begravningsverksamheten, våra kyrkogårdar och fastigheter.  

Kontakt med församlingens personal

Här hittar du vår personal, chefer, präster och kontakt med jourhavande präst.