En hög med guldfärgade mynt. Ett penningblad växer upp ur högen.

Ekonomi

Hur används pengarna i Svenska kyrkan? Varsågod att ta del av årsredovisningen!

Kyrkoavgiften

Kan 1 % göra någon skillnad?

Hur mycket du som medlem betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst, dels på vilken församling du tillhör.

Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften är ca 1% av din beskattningsbara inkomst.

En del av Svenska kyrkans medlemmars årliga avgift till Svenska kyrkan går till stiften och utgör basen för stiftens ekonomi. Nivån för den årliga avgiften bestäms av stiftsfullmäktige. 

Personalen är kyrkans största resurs för att både bedriva verksamheten och fullfölja sina uppdrag, men även för att kunna utveckla och finnas till för fler. Därför utgör lönerna en stor del av kostnaderna.

Ja - den procenten blir mycket mer tillsammans!

Kyrkan förvaltar och vårdar egendomar, pengar, personal, skapelsen, medlemmar, kommande generationer m.m. Det är mycket kyrkan har i sitt uppdrag.   

Ditt bidrag tillsammans med alla andra medlemmars, gör även en rad samhällsviktiga insatser möjliga.

Vill du veta mer om vad vi gör för pengarna, titta gärna här på vår hemsida efter exempel och läs vår församlingstidning VARAmed! 

Årsredovisningen

I årsredovisningen ska vår verksamhet följas upp och redovisas. Ta del av årsredovisningen i dokumentlistan nedan.